Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Obecné informace ke spolkovému koronavirovému nařízení

Článek

Spolkové koronavirové nařízení (CoronaEinreiseV) upravuje jednotně a pro celé Německo povinnou registraci příjezdu a povinnost testu a jeho doložení pro osoby cestující do Německa, jakož i zákaz přepravy cestujících z oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru.

Nad rámec stávajícího označení rizikových oblastí zavádí dva zvláštní druhy rizikových oblastí s mimořádně vysokým rizikem nákazy, a sice:

  • rizikové oblasti s mimořádně vysokým výskytem nových případů – tzn. vysoce rizikové oblasti, a
  • oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru.

Přehled oblastí podle jejich zařazení do kategorií riziková oblast, oblast s vysokou incidencí a oblast s mimořádně nakažlivou variantou viru bude nadále zveřejňovat a pravidelně aktualizovat Institut Roberta Kocha.

Spolkové koronavirové nařízení dále definuje mj. požadavky na testy a jeho doložení, jakož i průkazy o prodělaném onemocnění covid-19 či očkování.

Aby takový průkaz mohl být uznáván, je vždy nutné, aby dotyčná osoba neprojevila žádné typické příznaky nebo jiné náznaky infekce koronavirem SARS-CoV-2. Typické příznaky infekce jsou dušnost, náhlý kašel, horečka nebo ztráta čichu či chuti.

Doložení testu

Jako potvrzení bezinfekčnosti platí lékařská zpráva nebo výsledek testování potvrzující, že daná osoba není infikovaná koronavirem SARS-CoV-2, v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce v papírové nebo digitální podobě, pokud příslušný test

  1. byl proveden nebo dozorován v Německu nebo v zahraničí poskytovatelem zdravotních služeb podle § 6 odst. 1 nařízení o testech na koronavirus, nebo v rámci firemního testování ve smyslu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci personálem, který má nutné vzdělání nebo znalosti a zkušenosti, nebo byl proveden nebo dozorován v zahraničí orgánem oprávněným podle práva příslušného státu, a
  2. byl proveden diagnostikou in vitro určenou pro přímé prokázání koronaviru SARS-CoV-2 a je starý maximálně 48 hodin, nebo v případě příjezdu z oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru maximálně 24 hodin a pokud test byl vyhodnocován laboratorní diagnostikou pomocí prokázání DNA (PCR, PoC-PCR nebo dalších metod rychlého množení DNA), může být starý maximálně 72 hodin.

Prokázání prodělaného onemocnění

Prodělané onemocnění koronavirem SARS-CoV-2 se prokazuje pomocí potvrzení v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce v papírové nebo digitální podobě, pokud příslušný test s pozitivním výsledkem byl proveden laboratorní diagnostikou pomocí prokázání DNA (PCR, PoC-PCR nebo dalších metod rychlého množení DNA) a je starý nejméně 28 dní a maximálně šest měsíců.

Průkaz o očkování

Očkování se prokazuje potvrzením o úplném ochranném očkování proti koronaviru SARS-CoV-2 v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce v papírové nebo digitální podobě, pokud příslušné očkování bylo provedeno jednou nebo několika vakcínami uvedenými na internetových stránkách Institutu Paula Ehrlicha (www.pei.de/impfstoffe/covid-19), a

  1. pokud dotyčná osoba byla očkována počtem dávek vakcíny, který je nutný pro úplné očkování (počet je uveden na internetové adrese Institutu Paula Ehrlicha (www.pei.de/impfstoffe/covid-19), a od očkování poslední dávkou vakcíny uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  2. v případě osoby, která onemocnění covid-19 prodělala, tato osoba byla očkována jednou dávkou vakcíny.
Na začátek stránky