Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Výzva pro projekty na podporu spolupráce v česko-německém příhraničí v roce 2022

Přeshraniční spolupráce České republiky a Německa

Přeshraniční spolupráce České republiky a Německa, © Deutsche Botschaft Prag

28.09.2022 - Článek

Spolkové ministerstvo zahraničních vyhlašuje výzvu pro projekty podporující spolupráci v česko-německém příhraničí, které budou dokončeny v roce 2022. Projekty mohou získat podporu ve výši 5 000 až 50 000 eur. Žádosti můžete zasílat co 10. října. Více informaci zde.

Přeshraniční spolupráce aktivně pomáhá k zachování míru. Přispívá k evropské integraci mezi občany EU na lokální úrovni i ke vzniku a rozvoji občanské společnosti. Příhraniční regiony totiž představují pomyslné švy Evropské unie a jsou základem evropské integrace.

Spolkové ministerstvo zahraničních věcí nabízí možnost finanční podpory pro projekty, které:

 • se věnují zlepšování spolupráce v česko-německém příhraničí,
 • na lokální úrovni upozorňují na téma česko-německé spolupráce,
 • prostřednictvím česko-německé přeshraniční spolupráce umožňují lidem žít Evropou,
 • podporují přeshraniční propojení a kontakty,
 • prostřednictvím česko-německého přeshraničního dialogu posilují demokracii a soudržnost v Evropě.

  Zároveň usilujeme o pestrost projektových partnerů a bohatost formátů. Ať už se jedná o setkání mládeže, dokumentární film, kulturní výměnu nebo jakékoliv jiné kreativní nápady, důležité je, aby projekty byly kompletně dokončeny ještě v roce 2022. Jednotlivé projekty mohou získat podporu ve výši 5 000 až 50 000 eur.
  Spolkové ministerstvo zahraničních věcí granty pro projekty podporující spolupráci v česko-německém příhraničí poskytuje v souladu s § 23 a § 44 spolkového rozpočtového řádu na základě žádostí (Na poskytnutí podpory neexistuje nárok. Spolkové ministerstvo zahraničí rozhoduje na základě svého uvážení v rámci dostupných prostředků z rozpočtu. Z poskytnutí podpory nelze vyvozovat závěry ohledně další podpory v příštích rozpočtových letech.

  V zájmu co největší pestrosti příjemců podpory chceme touto výzvou informovat širokou veřejnost a současně vybídnout všechny organizace v rámci občanské společnosti i jednotlivce k tomu, aby ministerstvu v libovolné formě zaslali návrhy a plány svých projektů.

  Po obdržení a prostudování podkladů se Vám ozveme s informacemi o tom, zda a případně v jaké výši lze daný záměr podpořit. Záměrem spolkové vlády je pouze podporovat projekty, které plní výše uvedené cíle, nikoliv podporovat cíle konkrétních politických stran.

  Těšíme se na návrhy Vašich projektů, které můžete zasílat kdykoliv až do 10. října 2022 na tuto e-mailovou adresu Spolkového ministerstva zahraničních věcí: e22-r@diplo.de

  Návrhy projektů budou hodnoceny průběžně.

  Tato výzva je veřejná a budeme rádi, když ji předáte všem potenciálním zájemcům.

Na začátek stránky