Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Echt Praxe

Echt Praxe

Echt Praxe, © Deutsche Botschaft Prag /

Článek

Echt Praxe – Týden otevřených dveří v německých firmách

Odkazy


O projektu Echt Praxe

„Echt Praxe – Týden otevřených dveří v německých firmách“ je iniciativou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Česko-německé obchodní a průmyslové komory a Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni. Projekt od roku 2017 propojuje německé firmy z nejrůznějších oborů s mladými lidmi.

Počet kvalifikovaných pracovníků v České republice v posledních letech neustále klesá. Nedostatek mladých pracovníků s potřebným – zejména technickým – vzděláním souvisí mimo jiné s klesajícím zájmem o povolání v technických oborech. Mladí lidé mají také často nejasné představy o pracovních příležitostech ve svém okolí. Kromě toho pro ně hrají při volbě povolání rozhodující roli jiné aspekty než u starších generací: více než kdy dříve hledají smysluplné zaměstnání, které bude zároveň užitečné pro společnost. A chtějí vědět, že jim to jejich budoucí zaměstnavatelé umožní a že jsou stejně jako oni odhodláni chránit klima a usilovat o udržitelný rozvoj. Mají rovněž zájem pracovat pro firmy, které jsou dobře připraveny na digitalizaci a proměnu trhu práce (mj. nástup průmyslu 4.0 a práce 4.0).

Cílem iniciativy Echt Praxe je během týdne otevřených dveří přiblížit mladým Čechům pracovní svět a seznámit je s konkrétními pracovními pozicemi i možnostmi vzdělávání. Projekt zároveň představuje široké spektrum německojazyčných firem jako atraktivní zaměstnavatele a poukazuje na to, jaké výhody na pracovním trhu přináší znalost němčiny.

Během týdne Echt Praxe zúčastněné firmy po celém Česku otevírají v určitých časech své brány a nabízí návštěvníkům nejrůznější programy. Jejich obsah tvoří každý podnik sám – někdy se jedná o prohlídku vlastních prostor, interaktivní vzdělávací workshopy, rozhovory se zaměstnanci nebo možnost vyzkoušet si práci s technologiemi dané společnosti. Každý rok se díky této kampani seznámí s německými firmami na 1 500 návštěvníků.

Na začátek stránky