Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

„… že tímto je československý stát mou vládou uznán“

Lidové noviny, 4. listopadu 1918

Lidové noviny, 4. listopadu 1918, © Německé velvyslanectví

Tisková zpráva

 
Výstava „Diplomacie mezi Prahou a Berlínem – dvojí začátek 1918/1993“ v Národním muzeu ukazuje od 21. 11 do 15. 12. na základě zpracování dobových archivních dokumentů začátky diplomatických vztahů mezi Prahou a Berlínem před 100 a 25 lety.

 

Výstava „Diplomacie mezi Prahou a Berlínem – dvojí začátek 1918/1993“ v Národním muzeu představuje začátky diplomatických vztahů mezi Prahou a Berlínem před 100 a 25 lety na základě zpracování dobových archivních dokumentů.

 

Praha, 20. listopadu 2018: U příležitosti 100. výročí založení Československa a 25. výročí vzniku České republiky vznikla ve spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo a Historickým ústavem Akademie věd ČR výstava pod názvem „Diplomacie mezi Prahou a Berlínem – dvojí začátek 1918/1993“.

  

Díky výstavě se veřejnosti přiblíží méně známá kapitola česko-německých diplomatických vztahů hned po vzniku nového československého státu v roce 1918. Fritz von Gebsattel, tehdejší německý generální konzul v Praze, tak jako první zahraniční diplomat uznal jménem své vlády Československo již čtyři dny po vyhlášení nezávislosti 28. října 1918. Zasazoval se během svého dalšího, leč krátkého působení v Praze u svých nadřízených v Berlíně o dobré sousedské vztahy a pochopení pro nově vzniklý stát.

  

Druhým začátkem česko-německých vztahů označili autoři vznik České republiky v roce 1993 a její uznání Spolkovou republikou Německo. Milníky těchto nejnovějších česko-německých vztahů jsou například Česko-německá deklarace z roku 1997 nebo Strategický dialog dohodnutý v roce 2015.

  

Výstavu je možné navštívit od 21. listopadu do 15. prosince 2018 v prostorách Nové budovy Národního muzea. Výstava bude zahájena 20. listopadu vernisáží a čtením z dobových zpráv diplomatů, které se zúčastní ředitel Národního muzea Michal Lukeš, náměstek MZV pověřený vedením Tomáš Kafka a německý velvyslanec v Praze Christoph Israng.


Fotografie ze zahájení výstavy najdete zde 


Na začátek stránky