Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Povinná registrace příjezdu (digitální příjezdový formulář), výjimky (§ 1 a násl. spolkového koronavirového nařízení) 

Článek

Na stránkách spolkového ministerstva zdravotnictví jsou k dispozici obecné informace o digitální registraci příjezdu do země (digitální příjezdový formulář; „DEA“).

 

Vstup do země z rizikové oblasti nebo předchozí pobyt v rizikové oblasti je nutné úřadům nahlásit prostřednictvím digitální registrace příjezdu do země na adrese https://www.einreiseanmeldung.de. Před cestou z rizikové oblasti do Německa prostřednictvím dopravce musí daný dopravce vyřízení digitální registrace zkontrolovat. Potvrzení o registraci je nutné mít při vstupu do země u sebe a na vyžádání je předložit dopravci nebo orgánu pověřenému policejní kontrolou na hranicích. Pokud nebylo ve výjimečném případě možné digitální registraci provést, musí být provedena náhradní registrace písemnou formou.

Výjimky z registrační povinnosti (§ 2 spolkového koronavirového nařízení):

 

  • osoby, které rizikovou oblastí pouze projely bez zastávky,
  • osoby, které do Německa vstupují pouze za účelem tranzitu a zemi nejrychlejší cestou opět opustí,
  • osoby, které v rizikové oblasti pobývaly v rámci příhraničního styku se sousedním státem méně než 24 hodin, nebo které do Německa vstupují na dobu kratší než 24 hodin,
  • osoby, které do Německa vstupují z pracovních důvodů v rámci přeshraniční přepravy osob, zboží nebo nákladu po silnici, železnici, lodí nebo letadlem (Pozor: tato výjimka neplatí pro osoby přijíždějící z vysoce rizikové oblastí)
  • osoby, které se do Německa jako členové oficiální delegace vracejí přes vládní terminál letiště Berlín–Braniborsko nebo přes letiště Kolín/Bonn a které v rizikové oblasti pobývaly méně než 72 hodin.

Tyto výjimky neplatí pro cestující z oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru.

Od registrační povinnosti nejsou osvobozeni ani pendleři v Bavorsku a Sasku, pokud se v zahraničí zdrží na více než 24 hod.

Pokud z technických důvodů (např. z důvodu nedostatečného technického vybavení nebo technických problému webové stránky) nelze vyplnit digitální příjezdový formulář online, musíte vyplnit náhradní prohlášení v papírové podobě. Podklady v českém jazyce zde:

Nahradní prohlášení - formulář PDF / 295 KB


Pravidla pro cestující - obecné informace PDF / 655 KB


Další jazykové verze najdete na příslušné webové stránce spolkového ministerstva zdravotnictví.


 

Na začátek stránky