Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Co musím splnit při cestě do Německa?

Článek

Pro osoby, které v posledních 10 dnech před vstupem do Německa pobývaly v České republice, platí povinná registrace příjezdu, předložení negativního testu a karanténa.

Od 14. 2. do 27. 3. 2021 považovala Spolková republika Německo celou Českou republiku za oblast s mimořádně nakažlivou variantou viru, s platností od 28. 3. 2021 ji zařadila mezi vysoce rizikové oblasti

Pro osoby, které v posledních 10 dnech před vstupem do Německa pobývaly v České republice, platí povinná registrace příjezdu, předložení negativního testu a karanténa.

Co musím splnit při cestě do Německa?

  1. Ověřte si, zda se na vás vztahuje některá z výjimek z povinné registrace příjezdu.
  2. Ověřte si, zda se na vás vztahuje některá z výjimek z povinnosti předložit negativní test podle koronavirového nařízení.
  3. Po pobytu v oblasti s obzvláště nakažlivou variantou viru si ověřte, zda se na vás vztahuje zákaz cest a přepravy cestujících podle nařízení na ochranu před koronavirem (Coronavirus-Schutzverordnung, CoronaSchV).
  4. Ověřte si, jaká pravidla karantény podle příslušného zemského koronavirového nařízení platí v cíli vaší cesty. Pokud tam například v případě předložení negativního výsledku testu, který musíte předkládat už na základě spolkového koronavirového nařízení, platí pro váš účel cesty výjimka z povinné karantény, nemusíte ji absolvovat.
  5. Pokud plánujete po svém pobytu v Německu návrat do České republiky, ověřte si, jaká pravidla platí pro vstup do České republiky a zda jste při návratu do země osvobozen(a) od povinnosti vyplnit příjezdový formulář, předložit negativní test a absolvovat karanténu.

Nad rámec obecných informací uvedených na těchto internetových stránkách neposkytuje velvyslanectví individuální poradenství týkající se vstupu do Německa a pobytu na jeho území.

 

Informace o tom, zda pro konkrétní účel vaší cesty platí výjimka z povinné registrace příjezdu a předložení negativního výsledku testu, naleznete ve spolkovém koronavirovém nařízení. Informace o tom, zda v Německu platí povinnost karantény, naleznete v příslušném nařízení o karanténě dané spolkové země, případně se informujte u hygienické stanice (Gesundheitsamt) v místě plánovaného pobytu.

 


Na začátek stránky