Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Příjezd z rizikových zemí, od 28. 3. 2021 také z ČR

Článek

1. Registrace příjezdu 

Na stránkách spolkového ministerstva zdravotnictví jsou k dispozici obecné informace o digitální registraci příjezdu do země (digitální příjezdový formulář; „DEA“).

Vstup do země z rizikové oblasti nebo předchozí pobyt v rizikové oblasti je nutné úřadům nahlásit prostřednictvím digitální registrace příjezdu do země na adrese https://www.einreiseanmeldung.de. Před cestou z rizikové oblasti do Německa prostřednictvím dopravce musí daný dopravce vyřízení digitální registrace (příjezdový formulář) zkontrolovat. Potvrzení o registraci je nutné mít při vstupu do země u sebe a na vyžádání je předložit dopravci nebo orgánu pověřenému policejní kontrolou na hranicích. Pokud nebylo ve výjimečném případě možné digitální registraci provést, musí být provedena náhradní registrace písemnou formou.

Výjimky z registrační povinnosti (§ 2 spolkového koronavirového nařízení)

 • osoby, které rizikovou oblastí pouze projeli bez zastávky,
 • osoby, které do Německa vstupují pouze za účelem tranzitu a zemi nejrychlejší cestou opět opustí,
 • osoby, které v rizikové oblasti pobývaly v rámci příhraničního styku se sousedním státem méně než 24 hodin, nebo které do Německa vstupují na dobu kratší než 24 hodin,
 • osoby, které do Německa vstupují z pracovních důvodů v rámci přeshraniční přepravy osob, zboží nebo nákladu po silnici, železnici, lodí nebo letadlem,
 • osoby, které se do Německa jako členové oficiální delegace vracejí přes vládní terminál letiště Berlín-Braniborsko nebo přes letiště Kolín/Bonn a které v rizikové oblasti pobývaly méně než 72 hodin.

2. Povinnost testu a jeho doložení

Osoby, které přijíždějí do Německa a pobývaly v posledních 10 dnech v rizikové oblasti, která není v kategorii „vysoce riziková oblast“ nebo „oblast s mimořádně nakažlivou variantou viru“, musí nejpozději 48 hodin po příjezdu získat potvrzení o tom, že nejsou infikovány koronavirem SARS-CoV-2, a toto potvrzení na žádost příslušného orgánu předložit.

Jako „potvrzení“ platí lékařská zpráva nebo výsledek testování potvrzující, že daná osoba není infikovaná koronavirem SARS-CoV-2. Pro všechny výsledky testů platí dále, že musí být v elektronické či papírové podobě, a to v německém, anglickém či francouzském jazyce. Výtěr nosohltanu, ze kterého lékařská zpráva či test vychází, musí být proveden zpravidla nejpozději 48 hodin před příjezdem. Bližší požadavky ohledně lékařských zpráv či testů jsou k dispozici na stránkách Institutu Roberta Kocha (v němčině a angličtině): https://www.rki.de/covid-19-tests.

Výjimky z povinnosti testu a jeho doložení v případě příjezdu z „normální“ rizikové oblasti:

 

 - osoby, pro které platí výjimka z povinnosti registrace příjezdu (vyplnění příjezdového formuláře), a dále

 - v případě pobytu méně než 72 hodin:

 • osoby, které jedou na návštěvu příbuzných prvního stupně (rodiče, děti), manžela/manželky nežijícího/nežijící ve stejné domácnosti, životního partnera/partnerky nebo na základě sdíleného práva styku či péče o děti,
 • osoby, jejichž činnost je nezbytná pro chod zdravotnictví, a to s potvrzením zaměstnavatele, nadřízeného orgánu nebo zadavatele (za dodržení ochranných a hygienických opatření)
 • vysoce postavení příslušníci diplomatických a konzulárních služeb, zastupitelstev a vlád (za dodržení ochranných a hygienických opatření)
 • příslušníci výkonných složek policie ze států Schengenského prostor

- za dodržení ochranných a hygienických opatření:

 • přeshraniční pracovníci (pendleři) za účelem zaměstnání, studia či vzdělání, pokud se vracejí ke svému bydlišti aspoň jednou týdně
 • vojáci a příslušníci zahraničních vojsk působících v rámci NATO

 3. Povinná karanténa podle karanténních nařízení jednotlivých spolkových zemí

Na začátek stránky