Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Prevence a řešení sexuálního obtěžování

Článek

Spolkové ministerstvo zahraničí má 220 zastupitelských úřadů a zaměstnance ve více než 150 zemích a je tak symbolem pro diverzitu v praxi. Rozmanitého složení našeho personálu si vážíme a podporujeme ho. Proti neuctivému chování k našim zaměstnancům a mezi nimi, jakož i proti diskriminaci a sexuálnímu obtěžování bojujeme všemi dostupnými právními prostředky.

Znamená to také, že se snažíme zabránit sexuálnímu vykořisťování, zneužívání nebo obtěžování v souvislosti se projekty nebo zaměstnanci Spolkového ministerstva zahraničí a případné stížnosti okamžitě prověřujeme.

Pokud se dozvíte o sexuálním vykořisťování, zneužívání či obtěžování souvisejícím se zaměstnanci nebo programy Spolkového ministerstva zahraničí, nebo pokud se stanete jeho obětí, obraťte se prosím prostřednictvím níže uvedeného kontaktního formuláře na kontaktní místo příslušného zastupitelského úřadu v místě Vašeho bydliště.

Kontaktní místa mají povinnost zabývat se každou stížnosti a informovat dotčenou osobu o výsledku šetření.

Kontaktní místo Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze pro řešení sexuálního obtěžování

Na začátek stránky