Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Informace o ochraně osobních údajů dle čl. 13 GDPR pro uchazeče o pracovní pozice na zastupitelských úřadech v zahraničí

03.07.2024 - Článek

Těší nás Váš zájem o práci na jednom z německých zastupitelských úřadů.

Následující informace by Vám měly osvětlit, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jak plníme naši informační povinnost dle čl. 13 GDPR:

1. Správce pro zpracování a pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souladu s § 2 německého zákona o zahraniční službě (GAD) se Spolkové ministerstvo zahraničí (centrála) a zastupitelské úřady v zahraničí považují za jeden spolkový úřad.

Správce pro zpracování osobních údajů v souladu s čl. 4 odst. 7 GDPR je Spolkové ministerstvo zahraničí:

Auswärtiges Amt

Werderscher Markt 1

10117 Berlín

Telefon: +49 (0)30 18 17-0 / Služby pro občany: +49 (0)30 18 17-2000

Fax: +49 (0)30 18 17-3402

Kontaktní formulář – služby pro občany

Kontaktní údaje pověřence Spolkového ministerstva zahraničí pro ochranu osobních údajů:

Datenschutzbeauftragte/r des Auswärtigen Amts

Auswärtiges Amt

Werderscher Markt

10117 Berlín

Telefon: +49 (0)30 18 17-7099

Fax: +49 (0)30 18 17-5 7099

Kontaktní formulář – pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů týkajících se ochrany osobních údajů můžete rovněž kontaktovat kontaktní osoby pro ochranu osobních údajů na zastupitelských úřadech v zahraničí. Na kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů na velvyslanectví v Praze se lze obrátit na následující adrese:

Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v České republice

Vlašská 19

118 00 Praha 1

Kontakt: Kontaktní formulář

2. Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely výběrového řízení.

Právním základem pro jejich zpracování je čl. 6 odst. 1 písmeno b) GDPR, resp. čl. 88 GDPR ve spojení s § 26 spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) nebo příslušnými právními předpisy dané země. Zpracování osobních údajů je nutné pro rozhodnutí o navázání pracovního poměru.

Jakékoliv další zpracování Vašich osobních údajů (např. Vaše zařazení na rezervní seznam uchazečů nebo seznam uchazečů pro budoucí výběrová řízení apod.) může proběhnout pouze na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písmeno a) a čl. 9 odst. 2 písmeno a) GDPR.

3. Shromažďování dat

Vaše údaje jsou po skončení výběrového řízení shromažďovány následovně:

-       zpravidla po dobu šesti měsíců, pokud jste nebyl(a) vybrán(a);

-       po dobu až tří let, pokud jste souhlasili se zařazením na seznam kandidátů pro budoucí výběrová řízení;

-       pokud jste byl(a) vybrán(a), tak po dobu Vašeho pracovního poměru.

Po uplynutí lhůty pro shromažďování Vašich osobních údajů dojde k jejich vymazání.

4. Vaše práva

a. Jako subjekt údajů máte za daných předpokladů následující práva:

·           právo na přístup k osobním údajům, čl. 15 GDPR

·           právo na opravu, čl. 16 GDPR

·           právo na výmaz („právo být zapomenut“), čl. 17 GDPR

·           právo na omezení zpracování, čl. 18 GDPR

·           právo na přenositelnost údajů, čl. 20 GDPR

·           právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, čl. 21 GDPR

b. V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě Vašeho souhlasu (např. pro zařazení na seznam kandidátů pro budoucí výběrová řízení) máte právo tento souhlas kdykoliv bez udání důvodů odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním (čl. 7 odst. 3 GDPR).

c. Máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů z naší strany u dozorového úřadu na ochranu dat (čl. 77 GDPR). Dozorovým úřadem na ochranu osobních údajů Spolkového ministerstva zahraničí a německých zastupitelských úřadů v zahraničí je spolkový pověřenec pro ochranu osobních údajů a svobodu informací.

Na začátek stránky