Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Prevence korupce

Das Foto zeigt eine Hand, die jemandem Geld aus der Anzugtasche nimmt.

Korruptionsprävention, © colourbox

05.10.2022 - Článek

Právní rámec pro opatření týkající se prevence korupce v centrále Spolkového ministerstva zahraničí a na zastupitelských úřadech v zahraničí je tvořen směrnicí o prevenci korupce ve státní správě ze dne 30. července 2004.  

Prevence korupce

Právní rámec pro opatření týkající se prevence korupce v centrále Spolkového ministerstva zahraničních věcí a na zastupitelských úřadech v zahraničí je tvořen směrnicí o prevenci korupce ve státní správě ze dne 30. července 2004. Cílem této směrnice je poskytnout srozumitelné a přehledné vodítko k tomu, jak si v rámci správní činnosti zachovat integritu a postupovat spravedlivě a transparentně.

Etické zásady a odmítání korupce by měly být pevně zakotveny v povědomí pracovníků centrály Spolkového ministerstva zahraničních věcí i vyslaných diplomatů a místních zaměstnanců na zastupitelských úřadech. V rámci prevence korupce je zásadní na tuto tematiku upozorňovat, chránit se před riziky korupce a při všech správních úkonech dodržovat vysoké eticko-právní standardy.

Odměny, osobní dary a jiné výhody

Jejich přijímání je zásadně zakázáno!

Pracovníci centrály Spolkového ministerstva zahraničních věcí ani vyslaní diplomaté a místní zaměstnanci na zastupitelských úřadech nesmí bez souhlasu daného pracoviště přijímat odměny, dary ani jiné výhody související s výkonem jejich pracovní činnosti. Veškerá další pravidla jsou obsažena v oběžníku Spolkového ministerstva vnitra ze dne 8. listopadu 2004 týkajícím se zákazu přijímaní odměn a darů ve státní správě a také v příslušných pokynech Spolkového ministerstva zahraničních věcí. Další informace a odpovědi na často kladené dotazy naleznete v katalogu otázek a odpovědí ohledně přijímání odměn, darů a jiných výhod, který pod vedením Spolkového ministerstva vnitra vytvořila pracovní skupina zaměřená na prevenci korupce mezi státní správou a soukromým sektorem.

S otázkami a podněty týkajícími se prevence korupce v rámci Spolkovém ministerstva zahraničních věcí se můžete obracet také na jeho pověřence pro prevenci korupce.


další informace

Anja Heyl

Na začátek stránky