Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Odškodnění

Článek

Pro odškodnění pronásledovaných obětí nacismu nežidovského původu ve východní Evropě platí následující:

Pronásledovaní, kteří nemají německou státní příslušnost, mohou dostat za následujících podmínek jednorázovou pomoc ve výši 2.556 eur, pokud dosud neobdrželi žádné odškodnění z německého zdroje (např. z globální dohody, nadace, Hirschova iniciativa):

Žadatel musí splnit podmínky směrnic pro nežidovské pronásledované podle § 4 směrnic německé spolkové vlády pro poskytnutí prostředků pronásledovaným nežidovského původu jako odškodnění tvrdosti v jednotlivých případech v rámci odškodnění z 26. srpna 1981 ve znění ze 7. března 1988 (WDF).

Žadatel sám musí být pronásledovaný nacismem ve smyslu § 1 spolkového zákona o odškodnění (BEG). To znamená, že byl z důvodů politického odporu proti nacismu nebo z důvodů své rasy nebo víry nebo světového názoru pronásledován nacistickými mocenskými opatřeními a tím sám utrpěl značné škody na zdraví.

 Žádosti o odškodnění je třeba podat u Spolkového ministerstva financí:

 

Bundesministerium der Finanzen (Spolkové ministerstvo financí)

Referat V B 3

Außergesetzliche Entschädigungsregelungen für NS-Verfolgte

Am Propsthof 78a

53121 Bonn

https://www.bundesfinanzministerium.de

 

Další informace naleznete na webových stránkách Spolkového ministerstva financí:

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/internatrecht/Historische_Verantwortung/entschaedigung-ns-unrecht/203834


Na začátek stránky