Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Aktuální informace - pasy, víza, právo

Adressbuch

Adressbuch, © colourbox

Článek

Poradenské dny důchodového pojištění

Úprava poplatku při žádosti o občanský průkaz

S platností od 01.01.2021 se zvýší poplatek při žádosti o občanský průkaz pro žadatele nad 24 let z dosud 58,80 EUR na 67,00 EUR.

Oproti tomu se zruší ke stejnému datu 01.01.2021 veškeré zvláštní poplatky spojené s dodatečnou aktivací funkce eID, změnou PIN nebo odblokováním funkce eID.

Karta eID pro občany EU a Evropského hospodářského prostoru (EHS)

Dne 01.11.2019 vstoupil v platnost zákon o zavedení elektronické identifikační karty pro občany EU a EHS. Karta eID umožňuje státním příslušníkům EU a EHS jednodušší přístup k digitální nabídce německých správních orgánů. Nejedná se o občanský průkaz, nýbrž o jednoduchou čipovou kartu, na které jsou uloženy základní údaje osoby (jméno, datum narození, adresa).

Vystavení karty eID je dobrovolné a je nutno o ni žádat u orgánu eID. Kartu eID lze vystavit pro osoby od 16 let.

Další informace o kartě eID najdete na portálu občanských průkazů (v němčině, angličtině).

V cizině se o záležitosti německých občanů starají zásadně zahraniční zastoupení německého ministerstva zahraničí. Povinnost přijímat žádosti na vystavení karty eID však bude existovat až od 01. listopadu 2021. Německé velvyslanectví bude na svých stránkách informovat, jakmile bude možnost přijímat žádosti na vystavení karty eID. V současné době se pracuje na technických podmínkách. 

Žadatelé s obvyklým pobytem v zahraničí mohou podávat žádosti o vystavení karty eID podle § 26 zákona o eID na německých občanských úřadech v místech, kde dočasně pobývají.

Od 1. 7. 2023 se mění výše poplatků za konzulární služby.


Změna poplatků od 1. 7. 2023

Velvyslanectví upozorňuje, že se od 1. 7. 2023 mění výše poplatků za konzulární služby, jako je ověřování, osvědčování, doplňkové služby atd.

Od uvedeného data platí spolkový zákon o poplatcích (Bundesgebührengesetz) i poplatkové nařízení Spolkového ministerstva zahraničí (Gebührenverordnung des Auswärtigen Amtes, AAGebV).

Změny se netýkají poplatků za německé doklady (cestovní pasy, občanské průkazy) ani víz.

Od 1. 7. 2023 je stanovena tato výše poplatků:

pořizování listin  
105,74 eur (místo: 94,70 eur)
prohlášení o jméně          
79,57 eur

oznámení o narození dítěte bez prohlášení o jméně

56,43 eur
ověření podpisu  
56,43 eur

ověření fotokopie (za listinu/dokument)      

28,54 eur (místo: 25,38 eur)
potvrzení o žití     
34,07 eur

konzulární osvědčení       

34,07 až 70,33 eur

ověření žádosti o vydání dědického osvědčení nebo Evropského dědického osvědčení a místopřísežného prohlášení  

396,41 eur (místo: 383,30 eur)

jednoduché překlady a tlumočení (sazba za hodinu) 67,87 eur (místo: 56,47 eur)

Poplatky se hradí i nadále při podání žádosti v hotovosti v českých korunách podle aktuálního směnného kurzu velvyslanectví. Částky se zaokrouhlují na celé desetikoruny.

Platba v hotovosti v eurech není možná.

Alternativně lze poplatky do hodnoty 1 000 eur uhradit platební kartou (Visa nebo Mastercard).

Na začátek stránky