Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Víza - Všeobecné informace

Článek

 

Pro hladký průběh zpracování žádosti o vízum prosím dodržujte tyto pokyny:

 • Velvyslanectví neposkytuje telefonicky poradenství ani informace týkající se vyřízení žádosti o vízum.
 • Informace o podkladech, které budete potřebovat pro podání žádosti o vízum, naleznete v informačních letácích k jednotlivým účelům pobytu.
 • Pokud jste odpověď na svůj dotaz nenašli v dostupných informačních letácích, můžete se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu (viz kontaktní formulář).
 • Rezervace termínu je možná pouze v termínech uvedených v elektronickém rezervačním systému velvyslanectví. Na dotazy týkající se (jiných) termínů neodpovídáme.
 • Žádost o udělení víza musí žadatel podat osobně (pouze po předchozí rezervaci termínu). Není možné ji zaslat poštou.
 • Dbejte prosím na to, abyste při rezervaci termínu zvolili správnou kategorii. V případě nesprávně zvolené kategorie nebude možné Vaši žádost přijmout.
 • Přijmout lze pouze úplné žádosti. Veškeré podklady k žádosti musí být předloženy v originále a dvou sadách kopií v pořadí uvedeném v příslušném informačním letáku. Ve vlastním zájmu prosím dbejte na to, abyste předložili veškeré potřebné podklady.
 • Doba zpracování žádosti závisí na účelu víza. Udělení víz pro většinu účelů pobytu vyžaduje souhlas německých vnitrostátních úřadů.
 • V rámci vyřízení žádosti o vízum dochází k pečlivému posouzení zájmu na příjezdu žadatele a bezpečnostních zájmů Spolkové republiky Německo. V případě žádostí o vízum za účelem studia či výzkumu nebo srovnatelné výdělečné činnosti je nutné dbát především na to, aby znalosti získané v Německu nemohly být zneužity k narušení nebo ohrožení pokojného soužití národů a/nebo veřejného pořádku, bezpečnosti či zdraví obyvatel Spolkové republiky Německo. To může v některých případech vést k prodloužení doby zpracování žádosti o vízum. Proto důrazně doporučujeme podat žádost o vízum včas.
 • Žádost o vízum lze podat nejdříve tři měsíce před plánovaným příjezdem do Německa.
 • Prosíme o pochopení, že na dotazy týkající se stavu zpracování během vyřizování žádosti zásadně neodpovídáme.
 • Pokud budeme potřebovat další informace nebo podklady, obrátíme se na Vás prostřednictvím kontaktních údajů, které jste nám poskytli.
 • Jakmile velvyslanectví rozhodne o Vaší žádosti, budete vyzvání k vyzvednutí víza. Pro vydání víza je zapotřebí předložit cestovní pas. Vyzvednout vízum je zásadně možné jen osobně.

Uvedené údaje jsou nezávazné a neručíme za ně. Předpoklady udělení víza se mohou kdykoliv změnit.


Důležité informace pro žadatele o víza - sjednání termínu

Important notice for visa costumers - Appointment


V těchto dnech je velvyslanectví zavřeno:

Přehled svátků

Zdravotní pojištění

Osoby, které chtějí přicestovat do Spolkové republiky Německo v rámci slučování rodin, za účelem  výkonu výdělečné činnost nebo studia, musí mít v souladu s ustanoveními páté knihy…

Zdravotní pojištění a vízové řízení

Persons who wish to enter Germany for the purpose of family reunification, to take up employment or to study need permanent private health insurance cover comparable to the provisions of SGB V upon entry

Health Insurance in Visa Procedures

Na začátek stránky