Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Zdravotní pojištění a vízové řízení

Článek

Osoby, které chtějí přicestovat do Spolkové republiky Německo v rámci slučování rodin, za účelem 
výkonu výdělečné činnost nebo studia, musí mít v souladu s ustanoveními páté knihy německého 
sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch V, dále jen „SGB“) v okamžiku vstupu na území Německa, 
nejsou-li pojištěny ze zákona, srovnatelné platné soukromé zdravotní pojištění. Toto zdravotní 
pojištění musí zahrnovat plnění, na něž mají dle § 11 odst. 1 – 3 SGB nárok osoby pojištěné ze zákona. 
Pojistná smlouva musí být uzavřena na dobu neurčitou a nesmí obsahovat klauzule o uplynutí či 
zániku smlouvy v souvislosti s určitým věkem, výkonem určité činnosti, změnou účelu pobytu nebo 
ztrátou legálního povolení k pobytu.
Cestovní zdravotní pojištění či evropský průkaz zdravotního pojištění nejsou dostatečným
potvrzením o existenci předepsaného zdravotního pojištění.

  • V případě slučování rodin lze existenci zdravotního pojištění osoby, která má přicestovat do Německa, potvrdit předložením zdravotního pojištění člena rodiny žijícího v Německu a dopisu zdravotní pojišťovny, z nichž bude vyplývat, že se bude zdravotní pojištění této rodiny od okamžiku příjezdu vztahovat i na osobu, která má do Německa v rámci slučování rodiny přicestovat.
  • V případě výdělečné činnosti musí být zaměstnanec pojištěn od začátku platnosti pracovní smlouvy. Potvrzení zde může mít také podobu dopisu zdravotní pojišťovny, v němž tato pojišťovna potvrdí, že bude osoba vstupující na území Německa pojištěná v rámci zdravotního pojištění zaměstnavatele a to od okamžiku jejího vstupu na území Německa, resp. od začátku pracovního poměru.
  • V případě studentů je zapotřebí buď potvrzení univerzity, že ji byl daný student imatrikulován, popř. potvrzení zdravotní pojišťovny. V nabídce veřejných zdravotních pojišťoven naleznete rovněž pojištění určená přímo pro studenty.

Informace o německých veřejných zdravotních pojišťovnách, jakož i o přechodu z českého do 
německého systému zákonného zdravotního pojištění naleznete v německém jazyce zde: 
https://www.krankenkassen.de/meine-krankenkasse/krankenversicherung-eu/.
Vezměte prosím na vědomí, že vízum může platit nejdříve od data, k němuž prokážete existenci 
dostatečného zdravotního pojištění ve Spolkové republice Německo

Na začátek stránky