Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Všeobecné informace

Symbol Informationen

Symbol Informationen, © Ute Grabowsky/photothek.net

Článek

Pro zahájení výdělečné činnosti nebo zaměstnání v Německu potřebují občané třetích států zpravidla pracovní povolení. To platí v zásadě i pro osoby, které mají povolení k pobytu v jiném členském státu EU, na jehož základě mohou po dobu až 90 dní ze 180 pobývat v jiném členském státu EU.
Za zaměstnání se nepovažuje činnost vedoucích pracovníků a obchodních cestujících vykonávaná po dobu nanejvýš 90 dní ze 180, ani vybrané činnosti jako např. dobrovolnická služba, stáže či účast na odborné přípravě v rámci firmy, které jsou vykonávány po dobu maximálně 90 dní za 12 měsíců.
Pokud si nejste jistí, zda Vámi zamýšlená činnost představuje výdělečnou činnost a potřebujete pro ni pracovní povolení, můžete se obrátit na velvyslanectví e-mailem zaslaným na adresu konsulátu a přiložit své povolení k pobytu v České republice a přesný popis plánované činnosti.
Informace o zahájení zaměstnání v Německu naleznete také na internetovém portálu www.make it in-germany.com.
Státní příslušníci Austrálie, Izraele, Japonska, Kanady, Korejské republiky, Nového Zélandu a USA mohou o pracovní povolení zažádat společně s podáním žádosti o povolení k pobytu přímo v Německu u místního cizineckého úřadu. Občanům ostatních států je pracovní povolení udělováno společně s vízem, o které žádají před vstupem do země.
Možnost zažádat o pracovní povolení k výkonu výdělečné činnosti společně s podáním žádosti o povolení k pobytu přímo v Německu platí také pro cizince, kteří mají v jiném členském státu EU právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta (v ČR: „trvalý pobyt – rezident ES“ resp. „permanent residence – resident EU“).

Na začátek stránky