Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Samostatná výdělečná činnost

At the opening of the mRNA vaccine plant near the capital Kigali

At the opening of the mRNA vaccine plant near the capital Kigali, © Florian Gaertner/AA/photothek.de

Článek

Dovolujeme si Vás upozornit, že žádost musí na velvyslanectví podat žadatel osobně.

K podání žádosti o vízum je nutné dostavit se na velvyslanectví v předem dohodnutém termínu s vyplněnými formuláři žádosti a předložit níže uvedené dokumenty. Sjednání termínu je možné pouze online na adrese www.prag.diplo.de/Terminvergabe.

Řiďte se prosím pokyny k jednotlivým bodům a předložte vždy originál a dvě kopie následujících dokumentů.
Cizojazyčné dokumenty je třeba předložit s ověřeným překladem do německého jazyka.

Listina podkladů k předložení:

1. jeden formulář žádosti

2. platný cestovní pas original + 1 kopie (všechny relevantní stránky)

 • V pasu musí být nejméně dvě prázdné stránky. Okopírujte prosím laminovanou stránku s údaji a všechny stránky, na nichž jsou víza nebo razítka

3. povolení k pobytu original + 1 kopie

 • Doklad o povolení k pobytu v České republice. Okopírujte prosím přední a zadní stranu.
 • Velvyslanectví může přijímat žádosti o vízum pouze od osob, které mají obvyklý pobyt v České republice. V případě pochybností si může velvyslanectví vyžádat předložení dalších dokumentů, např. nájemní či pracovní smlouvy apod.

4. dvě pasové fotografie

 • Aktuální (barevné) biometrické fotografie pasového formátu, ne starší než 6 měsíců.   

5. potvrzení o znalostech německého jazyka original + 1 kopie

 • Potvrzení o dostatečných znalostech německého jazyka

6. doklady k zamýšlené výdělečné činnosti original + 1 kopie

 • Podrobné podklady k podnikatelskému plánu a udržitelnosti související obchodní myšlenky 
 • Podrobné podklady týkající se dopadů na situaci v oblasti zaměstnanosti a vzdělání a přínosu pro oblast inovací a výzkumu 
 • V případě již existující společnosti v Německu společenská smlouva a výpis z obchodního rejstříku; v ostatních případech potvrzení o ohlášení živnosti a návrh společenské smlouvy 
 • Plán financování, ze kterého vyplývá, že podnikatel si bude schopen zamýšlenou samostatně výdělečnou činností zajistit živobytí, včetně potvrzení o výši prostředků, které má v současné době k dispozici 
 • Doklady o profesní kvalifikaci a dosavadní profesní praxi / podnikatelských zkušenostech 
 • Smlouva o nájmu obchodních prostor 
 • U žadatelů starších 45 let: potvrzení o přiměřeném důchodovém pojištění

 7. životopis 

 • kompletní životopis (podepsaný)

 8. doklad o ubytování original + 1 kopie

 • Pokud je již k dispozici: doklad o zajištění ubytování během pobytu v Německu (nájemní smlouva apod.). 

  9. doklad o zdravotním pojištní original + 1 kopie

 • Pptvrzení o dostatečném (zákonném či soukromém) zdravotním pojištění pro pobyt v Německu od okamžiku překročení hranic. V rámci probíhajícího vízového řízení je dostačující také dopis od pojišťovny potvrzující, že v případě udělení víza bude od vstupu na německé území zajištěno dostatečné pojistné krytí.             

10. poplatek za vízum

 • Poplatek za vízum činí 75 eur a platí se v hotovosti v českých korunách podle aktuálního směnného kurzu nebo platební kartou Visa či MasterCard. Jedná se o poplatek za zpracování, v případě zpětvzetí nebo odmítnutí žádosti o vízum tedy nevzniká nárok na jeho vrácení.

11.  poučení podle § 54 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 53 AufenthG - 1x vytisknout a přinést podepsané s sebou

12. Doplňující informace ke kontaktování a zastupování - 1x vytisknout a přinést podepsané s sebou           

​​​​​​​Každá žádost o vízum je posuzována samostatně. Dokumenty, které je potřeba předložit, se proto mohou v jednotlivých případech lišit. Během vízového řízení se tedy může kdykoliv stát, že budou vyžádány další dokumenty.

Všeobecné informace

Pro zahájení výdělečné činnosti nebo zaměstnání v Německu potřebují občané třetích států zpravidla pracovní povolení. To platí v zásadě i pro osoby, které mají povolení k pobytu v jiném členském státu…

Všeobecné informace

Na začátek stránky