Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Rezervace termínu

aufgeklappter Tischkalender mit Kugelschreiber

Terminbuchung, © colourbox.de

Článek

Podávat žádosti týkající se cestovních pasů či občanských průkazů je možné pouze po předchozí rezervaci termínu.

Informace o sjednání termínu pro podání žádosti o vystavení cestovního pasu či občanského průkazu

Upozornění: Údaje uvedené v tomto informačním letáku jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době jeho vzniku. Přes veškerou pečlivost při zpracovávání těchto informací neručíme za jejich úplnost a správnost.

Podávat žádosti týkající se cestovních pasů či občanských průkazů je na právním a konzulárním oddělení německého velvyslanectví v Praze, Vlašská 19, 118 01 možné pouze po předchozí rezervaci termínu.

Rezervace probíhá přes online rezervační systém velvyslanectví.

Termín si prosím rezervujte teprve tehdy, až budete mít k dispozici originály veškerých podkladů nezbytných pro podání žádosti (listiny o osobním stavu, státní příslušnosti, potvrzení o přihlášení k pobytu, resp. odhlášení pobytu). Bez ohledu na to, zda jste už na velvyslanectví žádali o vystavení dokladu totožnosti, je v rámci termínu na velvyslanectví nutné předložit originály všech dokumentů uvedených v příslušném informačním letáku. Žadatelům, kteří nepředloží všechny nezbytné dokumenty, nemůže být bohužel umožněno žádost podat, budou si muset sjednat nový termín a případně kvůli němu znovu přicestovat do Prahy.

Pokud došlo v důsledku uzavření manželství či rozvodu ke změně vašeho příjmení nebo se vám v České republice narodilo dítě, ověřte si prosím v informačních letácích na našich webových stránkách, zda není před vystavením dokladu na vaše jméno nejprve nutné učinit prohlášení o jméně. Žadatelům, kteří musí nejprve učinit prohlášení o jméně, nemůže být bohužel umožněno žádost podat. Budou si muset sjednat nový termín a případně kvůli němu znovu přicestovat do Prahy.

Každý žadatel si musí zarezervovat samostatný termín. Není možné zarezervovat jeden termín pro několik osob, ani pokud se jedná o členy rodiny. Velvyslanectví může v takovýchto případech přijmout pouze žádost jedné osoby, ostatní žadatele musí odmítnout. Ti si budou si muset sjednat nový termín a případně kvůli němu znovu přicestovat do Prahy.

Pro každý úřední úkon je nutné zarezervovat samostatný termín. Není možné zarezervovat si jeden jediný termín pro několik úředních úkonů (např. změnu bydliště v určitém dokladu a současně žádost o vydání občanského průkazu). Velvyslanectví může v takovýchto případech provést pouze jeden úřední úkon. Pro ostatní úřední úkony si musíte zarezervovat nové termíny a případně kvůli nim znovu přicestovat do Prahy. Jedinou výjimkou je případ, že chcete současně požádat o vydání cestovního pasu a občanského průkazu.

Zrušené termíny jsou neprodleně poskytnuty dalším zájemcům. Vyplatí se tedy zkontrolovat několikrát za den v online rezervačním systému, zda se neuvolnil dřívější termín. Pokud zjistíte, že se na zarezervovaný termín nebudete moci dostavit, zrušte ho prosím v dostatečném předstihu prostřednictvím odkazu, který naleznete v e-mailu s potvrzením vaší rezervace. V případě, že si chcete zarezervovat dřívější, příp. jiný termín, musíte nejprve prostřednictvím odkazu pro zrušení v e-mailu s potvrzením vaší rezervace zrušit aktuálně zarezervovaný termín.

Vezměte prosím na vědomí, že termíny, které naleznete v online rezervačním systému, jsou jediné dostupné a nejbližší možné termíny. Počet dostupných termínů je bohužel omezený. Prosíme vás o pochopení, že velvyslanectví neposkytuje žádné další termíny nad rámec termínů uvedených v online rezervačním systému. V případě, že si chcete zarezervovat termín a žádné volné termíny nejsou k dispozici, zobrazí se vám oznámení (v němčině či angličtině), že v současnosti bohužel nejsou k dispozici žádné volné termíny a že je přehled volných termínů pravidelně aktualizován.

Pouze v případech krajní nouze (úmrtí, nemoc člena rodiny nebo pokud se stanete obětí krádeže) je v případě, že nejsou v online rezervačním systému pro nejbližší dny dostupné žádné volné termíny, možné sjednat si mimořádný termín. V takovém případě vás prosíme o zaslání e-mailu na oddělení cestovních pasů německého velvyslanectví (konsulat@prag.diplo.de). Vezměte prosím na vědomí, že pokud z Německa vycestujete bez platného cestovního dokladu, nejedná se o případ nouze, nýbrž o přestupek. O případ nouze se nejedná ani pokud platnost vašeho cestovního dokladu skončila již před dlouhou dobou a Vy nyní potřebujete nový doklad za účelem cesty do zahraničí.

Vzhledem k nutnosti provedení bezpečnostní kontroly se prosím na velvyslanectví dostavte nejpozději 15 minut před začátkem vašeho termínu a mějte s sebou vyplněné formuláře žádosti a všechny dokumenty uvedené v našich informačních letácích. Pokud dorazíte později než 5 minut po začátku vašeho termínu, nebudete vpuštěni a musíte si zarezervovat nový termín.

Omezení úředních hodin velvyslanectví v důsledku koronaviru

V souvislosti s omezením úředních hodin velvyslanectví v důsledku koronaviru platí v současnosti tato pravidla:

Až do odvolání není možné vyzvednout si cestovní doklady osobně. Cestovní pasy, dětské cestovní pasy a dočasné cestovní pasy zaslané německou spolkovou tiskárnou budou jako cenné psaní zaslány na českou adresu žadatele. Náklady spojené se zasláním dokladů hradí žadatel.

Termín by si měli rezervovat pouze žadatelé, kteří

  • si stáhli formulář žádosti z webových stránek velvyslanectví a kompletně ho vyplnili,
  • s sebou mají biometrické průkazové fotografie,
  • s sebou mají originály veškerých dokumentů uvedených v našich informačních letácích (bez ohledu na to, zda na velvyslanectví již v minulosti podávali žádost o vystavení cestovního pasu)
  • souhlasí s tím, že jim budou požadované doklady po vystavení zaslány jako cenné psaní, a uhradí s tím spojené náklady.

Vezměte prosím také na vědomí, že 

  • není možný vstup s doprovodem (výjimky platí pro osoby pečující o nezletilé žadatele a pro doprovod starších žadatelů, kteří nemohou jít sami, a pro osoby doprovázející za účelem tlumočení pro žadatele o vízum, kteří nedisponují dostatečnými znalostmi německého, českého či anglického jazyka)
  • budou vpuštěny pouze osoby se zarezervovaným termínem a že každý termín může být zarezervován pouze pro jednu osobu,
  • mohou být vpuštěni nejvýše dva žadatelé současně a že musí žadatelé konzulární oddělení bezprostředně po vyřízení své záležitosti opustit,
  • budou vpuštěni pouze žadatelé, kteří se na sjednaný termín dostaví včas,
  • osoby čekající před vchodem na konzulární oddělení musí dodržovat předepsané minimální rozestupy,
  • budou vpuštění pouze žadatelé, kteří s sebou mají všechny dokumenty, které jsou pro podání dané žádosti nezbytné (zejména vyplněné formuláře žádosti).

 

Za účelem maximálního omezení osobního kontaktu Vás prosíme o uhrazení poplatku platební kartou nebo přesnou částkou v hotovosti.

Kliknutím na tento odkaz se dostanete do našeho online rezervačního systému.

Na začátek stránky