Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

 Ztráty či odcizení cestovního dokladu

Bild zeigt eine Frau, die ihre leeren Hosentaschen zeigt.

Ausweisverlust, © picture-alliance/ united-archiv

Článek

V případě ztráty či odcizení cestovního pasu, dokladů, hotovosti nebo jiných cenností se prosím neprodleně obraťte na nejbližší policejní služebnu.

Informace o postupu v případě ztráty či odcizení cestovního dokladu v České republice

Upozornění: Údaje uvedené v tomto informačním letáku jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době jeho vzniku. Přes veškerou pečlivost při zpracovávání těchto informací neručíme za jejich úplnost a správnost.

Stav: leden 2024

1. Obecné informace

V případě ztráty či odcizení cestovního pasu, dokladů, hotovosti nebo jiných cenností se prosím neprodleně obraťte na nejbližší policejní služebnu, oznamte tuto skutečnost a nechte si vystavit kopii tohoto oznámení.

V případě žádosti o náhradu škody vyžadují pojišťovny zásadně předložení dokumentu potvrzujícího oznámení ztráty či krádeže policii. Totéž platí také pro žádost o vystavení nového cestovního pasu/občanského průkazu.

Pokud pro cestu do Německa využijete pozemní dopravu (osobní automobil nebo vlak), je toto potvrzení dostačující. Vracíte-li se do Německa autobusem či letecky, kontaktujte prosím autobusového dopravce/leteckou společnost a ověřte si, zda se při zpáteční cestě můžete prokázat policejním protokolem a kopií ztraceného/odcizeného dokladu. Přepravní společnosti tyto dokumenty ve většině případů uznávají. Vezměte prosím na vědomí, že ubytovací zařízení často pořizují kopie vašich dokladů za účelem evidence ubytovaných hostů. Proto se na ně v této věci případně můžete obrátit.

Není-li odjezd z ČR ani s těmito dokumenty možný nebo přejete-li si pro účely vycestování z ČR vystavení dokladu totožnosti, obraťte se prosím neprodleně na oddělení cestovních pasů německého velvyslanectví (konsulat@prag.diplo.de) a co nejdříve si sjednejte termín návštěvy. Vezměte prosím rovněž na vědomí, že podání žádosti o vystavení cestovního dokladu, který slouží jako náhrada cestovního pasu, pro účely návratu do Německa, resp. dočasného cestovního pasu za účelem návratu do jiné země, v níž máte trvalé bydliště, je možné pouze během úředních hodin Právního a konzulárního referátu velvyslanectví.

Vezměte prosím rovněž na vědomí, že pokud z Německa vycestujete bez cestovního pasu/občanského průkazu nebo s neplatným cestovním pasem/občanským průkazem, a následně nebude moct odcestovat z České republiky nebo se ubytovat v hotelu, nejedná se o případ nouze, nýbrž o přestupek, který může být potrestán peněžitou pokutou (§ 1, § 2 a § 25 německého zákona o cestovních pasech – PassG). V takovýchto případech si můžete nechat zaslat zapomenuté doklady (např. kurýrní službou) nebo se vrátit do Německa a podat na úřadě pro vydávání cestovních pasů v místě vašeho bydliště žádost o vystavení cestovního pasu či občanského průkazu, příp. o jeho expresní vystavení, nebo si můžete prostřednictvím online rezervačního systému velvyslanectví sjednat termín pro podání žádosti o vystavení cestovního dokladu, který slouží jako náhrada cestovního pasu, nebo dočasného cestovního pasu.

2. Podání žádosti

Po obdržení policejního protokolu kontaktujte velvyslanectví co nejdříve. Předložíte-li kopii ztraceného/odcizeného dokladu totožnosti, je zpravidla možné vystavit doklad totožnosti okamžitě. Pokud jeho kopii nemáte, musíme o ověření vaší identity zažádat u německého úřadu,  nebo v zahraničí příslušného německého konzulárního úřadu, který vystavil váš poslední doklad totožnosti.

Vezměte prosím na vědomí, že v případě nezletilých žadatelů je pro vystavení cestovního dokladu nutný souhlas zákonných zástupců, kterými jsou zpravidla oba rodiče. V případě, že nejsou přítomni oba rodiče dítěte, musí se nepřítomný rodič dostavit buď na příslušný německý úřad pro vydávání cestovních pasů či na příslušný německý konzulární úřad v zahraničí, který následně Německému velvyslanectví v Praze zašle písemný souhlas nepřítomného rodiče. V případě, že je zákonným zástupcem nezletilého pouze jeden z rodičů, je nutné tuto skutečnost doložit (např. předložením rozhodnutí o péči o nezletilého či úmrtního listu druhého z rodičů).

3. Podklady nezbytné pro vystavení cestovního dokladu, který slouží jako náhrada cestovního pasu

Na sjednaný termín si prosím přineste tyto dokumenty:

  1. aktuální průkazovou fotografii
  2.  potvrzení o oznámení ztráty či odcizení dokladu policii
  3.  pokud ji máte, kopii ztraceného či odcizeného dokladu (přípustné také ve formě fotografie na telefonu, přílohy e-mailu apod.) nebo jiné dokumenty prokazující vaši totožnost
  4.  v případě nezletilých osob: kopii rodného listu a souhlas zákonných zástupců.

 4. Poplatky

Při podání žádosti je nutné uhradit v českých korunách (CZK) dle aktuálního směnného kurzu poplatek ve výši 52 EUR. Poplatek můžete uhradit rovněž platební kartou (Visa/Mastercard). V takovém případě bude tato částka z vašeho účtu stržena v eurech. Platba v hotovosti v eurech není možná.

5. Vystavení dokladu totožnosti

Prokáže-li žadatel svou totožnost, je požadovaný doklad vystaven okamžitě, v ostatních případech zásadně do 72 hodin od podání žádosti.

Na začátek stránky