Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Průkaz elektronické totožnosti („eID-Karte“)

eID-Karte

eID-Karte, © Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

Článek

Dne 1. listopadu 2019 nabyl účinnosti německý zákon o zavedení průkazu pro občany zemí EU a Evropského hospodářského prostoru sloužícího jako elektronický doklad totožnosti (eID-Karte-Gesetz, eIDKG).

Informace k průkazu elektronické totožnosti („eID-Karte“)

Upozornění: Údaje uvedené v tomto informačním letáku jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době jeho vzniku. Přes veškerou pečlivost při zpracovávání těchto informací neručíme za jejich úplnost a správnost.

Dne 1. listopadu 2019 nabyl účinnosti německý zákon o zavedení průkazu pro občany zemí EU a Evropského hospodářského prostoru sloužícího jako elektronický doklad totožnosti (eID-Karte-Gesetz, eIDKG). Tento průkaz umožňuje osobám, které nemají německé občanství a jsou státními příslušníky zemí Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru lepší přístup k digitálním službám německé státní správy.

Nejedná se o občanský průkaz, ale o jednoduchou čipovou kartu, na které jsou uloženy základní údaje o dané osobě (jméno, datum narození, adresa).

Získání průkazu elektronické totožnosti je dobrovolné a lze o něj zažádat na příslušném úřadě. Průkaz lze vystavit osobám starším 16 let.

Další informace o průkazu elektronické totožnosti naleznete na portálu občanských průkazů (německy zde, anglicky zde).

Mimo území Spolkové republiky Německo jsou za vydávání průkazu odpovědné sice v zásadě příslušné zastupitelské úřady určené spolkovým ministerstvem zahraničních věcí, nicméně povinnost tuto službu poskytovat bude platit až od 1. listopadu 2021. Velvyslanectví bude na svých stránkách informovat, jakmile bude na zastupitelských úřadech možné o průkaz požádat. V současné době spolkové ministerstvo zahraničí připravuje technické podmínky pro jejich vydávání.

Oprávnění žadatelé s obvyklým pobytem mimo Spolkovou republiku Německo mohou podle § 26 výše uvedeného zákona do 31. října 2021 o průkaz zažádat na obecním úřadě (Bürgeramt) v okrese, ve kterém přechodně pobývají.

Na začátek stránky