Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Průkaz elektronické totožnosti („eID-Karte“)

eID-Karte

eID-Karte, © Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

Článek

Dne 1. listopadu 2019 nabyl účinnosti německý zákon o zavedení průkazu pro občany zemí EU a Evropského hospodářského prostoru sloužícího jako elektronický doklad totožnosti (eID-Karte-Gesetz, eIDKG).

Informace k průkazu elektronické totožnosti („eID-Karte“)

Upozornění: Údaje uvedené v tomto informačním letáku jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době jeho vzniku. Přes veškerou pečlivost při zpracovávání těchto informací neručíme za jejich úplnost a správnost.

Stav: listopad 2022 

Dne 1. listopadu 2019 nabyl účinnosti německý zákon o zavedení průkazu pro občany zemí EU a Evropského hospodářského prostoru sloužícího jako elektronický doklad totožnosti (eID-Karte-Gesetz, eIDKG). Tento průkaz umožňuje osobám, které nemají německé občanství a jsou státními příslušníky zemí Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru lepší přístup k digitálním službám německé státní správy.

Nejedná se o občanský průkaz, ale o jednoduchou čipovou kartu, na které jsou uloženy základní údaje o dané osobě (jméno, datum narození, adresa).

Získání německého průkazu elektronické totožnosti je dobrovolné a lze o něj zažádat na příslušném úřadě. Průkaz lze vystavit osobám starším 16 let.

Další informace o průkazu elektronické totožnosti naleznete na portálu občanských průkazů (německy zde, anglicky zde).

Od 1. 11. 2021 mohou občané zemí Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, kteří nemají německé občanství a mají stálý pobyt a bydliště v České republice, žádat o vystavení německého průkazu elektronické totožnosti také na německém velvyslanectví v Praze. Německý průkaz elektronické totožnosti („eID-Karte“) se vystavuje s platností na 10 let, poplatek za vystavení činí cca 950 Kč.

Žádost o vystavení německého průkazu elektronické totožnosti lze podat pouze osobně na velvyslanectví po předchozí rezervaci termínu prostřednictvím online rezervačního systému. Podání žádosti písemnou formou nebo prostřednictvím zastupující třetí osoby není možné. Vezměte prosím na vědomí naše pokyny týkající se rezervace termínu, biometrických průkazových fotografií, poplatků, jakož i Obecné informace.

Na sjednaný termín si prosím přineste následující doklady v originálu:

  1. vyplněnou žádost,
  2. platný cestovní pas a/nebo občanský průkaz,
  3. potvrzení o aktuálním pobytu v České republice
  • povolení k pobytu pro občany členských států EU v podobě dočasného či trvalého povolení k pobytu, nebo
  • český občanský průkaz, ze kterého vyplývá, že máte bydliště v ČR, nebo
  • aktuální potvrzení o přihlášení k pobytu.

Každý žadatel obdrží od německé Spolkové tiskárny (Bundesdruckerei), která občanské průkazy zhotovuje, dopis s PIN-kódem. V něm nalezne nejen pětimístný aktivační PIN-kód, ale rovněž kód pro odblokování (PUK), jakož i heslo pro zablokování funkce elektronického prokázání totožnosti a načtení osobních údajů z vašeho průkazu elektronické totožnosti. Dopis si prosím pečlivě a bezpečně uschovejte, obsahuje důležité informace.

Dopis s PIN-kódem vám německá Spolková tiskárna zašle přímo na vaši českou adresu. Za zaslání dopisu s PIN-kódem je při podání žádosti o vystavení německého průkazu elektronické totožnosti nutné uhradit poplatek ve výši 40 Kč.


Na začátek stránky