Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

(Ne)Nabytí občanství v případě dětí narozených v zahraničí, jejichž rodiče se narodili v zahraničí po 31. 12. 1999 (§ 4 odst. 4 StAG)

Článek

Děti, které se narodily v zahraničí a jejichž němečtí rodiče nebo německý rodič se narodil(i) po 31. 12. 1999 v zahraničí a v době narození dítěte měl(i) obvyklý pobyt v zahraničí, nezískávají německé státní občanství narozením, pokud narozením získali občanství jiného státu.

Dítě získá německé státní občanství zpětně k okamžiku narození, jen když rodiče do jednoho roku od narození dítěte podají u příslušného matričního úřadu v Německu nebo na příslušném zastupitelském úřadu v zahraničí žádost o osvědčení narození dítěte v matričním rejstříku.

Příklad

Německého občana A zaměstnavatel vyšle v roce 1999 do České republiky. Tam se 1. 2. 2000 narodí jeho dcera Klára. Rodina se po několika letech vrátí do Německa. Klára se v roce 2018 seznámí s českým občanem a přestěhuje se s ním do Prahy. Tam se jí 1. 1. 2020 narodí syn. Ačkoliv je jeho matka Němka, nezíská narozením německé státní občanství, protože narozením získá od otce české státní občanství.

Aby dítě získalo německé státní občanství, musí Klára a/nebo otec dítěte na příslušném matričním úřadě v Německu nebo na příslušném německém zastupitelském úřadu v zahraničí podat žádost o osvědčení narození dítěte. Když žádost podají včas, může být dítěti na žádost vystaven německý pas.

Upozornění: Tato úprava

  • se týká všech Němců (včetně osob s dvojitým státním občanstvím), kteří mají od narození stálý pobyt a bydliště v zahraničí, ale také
  • všech Němců (včetně v zahraničí pracujících Němců – tzv. „expatů“ – a vystěhovalců), kteří se sami narodili v zahraničí a kterým se v zahraničí narodilo dítě – a to bez ohledu na důvod a délku pobytu v zahraničí.
Na začátek stránky