Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

(Ne)Nabytí občanství v případě dětí narozených v zahraničí, jejichž rodiče se narodili v zahraničí po 31. 12. 1999 (§ 4 odst. 4 věta první ve spojení s větou třetí StAG)

Článek

Veškeré údaje uvedené v tomto informačním letáku byly pečlivě ověřeny a jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době jeho vypracování. Přesto však neručíme za úplnost a správnost.
Velvyslanectví nemůže poskytnout informace nad rámec tohoto informačního letáku. S případnými dalšími dotazy se obracejte na Spolkový správní úřad v Kolíně nad Rýnem (Bundesverwaltungsamt).

Stav: srpen 2023

Za jakých okolností mé dítě nenabyde německé státní občanství?

Vaše dítě německé občanství automaticky nezíská v případě, že:

  • jste se Vy (německý rodič nebo oba němečtí rodiče) narodil(i) po 31. 12. 1999 v zahraničí,
  • se Vaše dítě narodilo v zahraničí,
  • jste Vy (německý rodič nebo oba němečtí rodiče) měli v době narození dítěte obvyklý pobyt v zahraničí (pokud máte obvyklý pobyt v zahraničí, nehraje žádnou roli skutečnost, že zároveň máte bydliště hlášené v Německu) a
  • Vaše dítě narozením automaticky získalo státní občanství jiného státu.

Co musím udělat, aby mé dítě získalo německé občanství?

Do jednoho roku od narození dítěte musíte u příslušného matričního úřadu v Německu podat žádost o osvědčení narození dítěte v matričním rejstříku. Tuto lhůtu dodržíte i v případě, že Vaše žádost bude do jednoho roku doručena příslušnému zastupitelskému úřadu v zahraničí. Žádost může podat samostatně i pouze jeden z rodičů.

Příklad

Německého občana A zaměstnavatel vyšle v roce 1999 do České republiky. Tam se 1. 2. 2000 narodí jeho dcera Klára. Rodina se po několika letech vrátí do Německa. Klára se v roce 2018 seznámí s českým občanem a přestěhuje se s ním do Prahy. Tam se jí 1. 1. 2020 narodí syn Petr. Ačkoliv je jeho matka Němka, nezíská narozením německé státní občanství, protože narozením získal od otce české státní občanství.

Aby Petr získal německé státní občanství, musí Klára a/nebo otec dítěte na příslušném matričním úřadě v Německu nebo na příslušném německém zastupitelském úřadu v zahraničí podat žádost o osvědčení narození dítěte. Když žádost podají včas, může být dítěti na žádost vystaven německý pas.

Upozornění: Tato úprava

  • se týká všech Němců (včetně osob s dvojitým státním občanstvím), kteří mají od narození stálý pobyt a bydliště v zahraničí, ale také
  • všech Němců (včetně Němců pracujicích v zahraničí a vystěhovalců), kteří se sami narodili v zahraničí, v zahraničí mají obvyklý pobyt (tzn. např. v zahraničí pracují – a je přitom jedno, že jsou stále úředně hlášeni v Německu), a kterým se v zahraničí narodilo dítě – a to bez ohledu na důvod a délku pobytu v zahraničí.

Pokyny k dodatečnému osvědčení narození dítěte v zahraničí a informace o tom, jaké dokumenty je potřeba předložit, naleznete na naší webové stránce. Pokud v rámci jednoroční lhůty nejste schopni předložit všechny potřebné dokumenty, odevzdejte alespoň vyplněný formulář žádosti a všechny dokumenty, které již máte k dispozici – dodržíte tak stanovenou lhůtu.

Upozorňujeme na to, že německý doklad totožnosti lze pro Vaše dítě vystavit až tehdy, když je podána úplná žádost o osvědčení narození dítěte.

Pravidlo generační hranice se neuplatní u potomků německého rodiče/německých rodičů, který/kteří získal/i německé státní občanství na základě článku 116 odst. 2 věty 1 německé ústavy nebo na základě § 15 německého zákona o státním občanství v rámci nápravy křivd v oblasti státního občanství.

Na začátek stránky