Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Doklad o státním občanství a potvrzení, že nejste německým státním příslušníkem

Článek

V případě pochybností může být nutné nechat si úředně potvrdit, zda jste či nejste německým státním příslušníkem.

Veškeré údaje uvedené v tomto informačním letáku byly pečlivě ověřeny a jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době jeho vypracování. Přesto však neručíme za úplnost a správnost.
Velvyslanectví nemůže poskytnout informace nad rámec tohoto informačního letáku. S případnými dalšími dotazy se obracejte na Spolkový správní úřad v Kolíně nad Rýnem.

Stav: srpen 2021

Doklad o státním občanství

V řízení o vydání dokladu o státním občanství se zjišťuje, zda je již žadatel německým státním příslušníkem. Úřadem příslušným pro záležitosti týkající se státního občanství Němců žijících v zahraničí je Spolkový správní úřad v Kolíně nad Rýnem (Bundesverwaltungsamt). Na webových stránkách Spolkového správního úřadu naleznete formulář žádosti a informace o podkladech, které je nutné předložit, jakož i o dalším postupu. Žádost a podklady lze zaslat přímo na adresu Spolkového správního úřadu: Bundesverwaltungsamt, 50728 Köln. Zpracování žádosti je zpoplatněno, přičemž poplatky je nutné uhradit bankovním převodem přímo Spolkovému správnímu úřadu.

Německé zastupitelské úřady, tedy i toto velvyslanectví, nemohou s právní závazností určit, zda máte či nemáte německé státní občanství. Skutečnost, že jste držitelem německého občanského průkazu/cestovního pasu neznamená, že máte německé státní občanství.

Zjištění, zda máte či nemáte německé státní občanství, lze provést pouze na žádost, a to jen pokud jako žadatel můžete doložit oprávněný zájem na takovémto zjištění. Doklad o státním občanství je také zpravidla zapotřebí jen v případě, že existují pochyby o tom, zda jste německým státním příslušníkem, a že si tento doklad výslovně vyžádají orgány státní správy. To se může stát například v případě, že poprvé žádáte o vydání německého cestovního pasu, v rámci adopčního řízení, pokud chcete požádat o diplomatickou ochranu nebo zažádat o důchod v zahraničí. Ve většině případů je důvodem pro tento požadavek dlouholetý pobyt v zahraničí.

Nejčastějším důvodem pro nabytí německého státního občanství je skutečnost, že máte německé předky. Význam pro nabytí či ztrátu německého státního občanství může mít mnoho událostí v životě žadatele. K nim patří rodinné události (např. narození či uzavření manželství), ale také politický a právní vývoj (např. hromadné nabývání německého státního občanství během 2. světové války nebo nabytí státního občanství cizího státu).

Potvrzení o právním základu nabytí občanství

Spolkový správní úřad vystaví v případě odůvodněného zájmu a na základě podané žádosti v souvislosti s ověřovacím řízením ve věci státní příslušnosti rovněž potvrzení o právním základu nabytí německého státního občanství (Rechtsgrundlagenbescheinigung). Žádost o toto potvrzení je možné podat buď přímo v rámci řízení o vydání dokladu o státním občanství, nebo v návaznosti na doklad o potvrzení státního občanství, který byl vydán již dříve. Žádosti o toto potvrzení, která nemají předepsanou formu, se zasílají přímo Spolkovému správnímu úřadu na adresu Bundesverwaltungsamt, 50728 Köln. Za vystavení tohoto potvrzení se účtuje poplatek ve výši 25 eur, který je po vyzvání nutné uhradit přímo Spolkovému správnímu úřadu.

Potvrzení, že nejste německým státním příslušníkem

Příležitostně je zapotřebí rovněž potvrzení, že nejste německým státním příslušníkem. V takovém případě je nutné požádat prostřednictvím Spolkového správního úřadu o potvrzení této skutečnosti.

Zjištění, že nemáte německé státní občanství, lze provést pouze na žádost, a to jen pokud jako žadatel můžete doložit oprávněný zájem na takovémto zjištění. Potvrzení, že nejste německým státním příslušníkem, v zásadě potřebujete pouze tehdy, pokud Vás úřady Vaše domovského státu či německé úřady výslovně vyzvou k jeho předložení. To se může stát, pokud jste se v Německu narodili, máte německé předky nebo jste v Německu měli dlouhou dobu trvalé bydliště.

Úřadem příslušným pro záležitosti týkající se státního občanství Němců žijících v zahraničí je Spolkový správní úřad v Kolíně nad Rýnem. Na webových stránkách Spolkového správního úřadu naleznete formulář žádosti a informace o podkladech, které je nutné předložit, jakož i o dalším postupu. Žádost a podklady lze zaslat přímo na adresu Spolkového správního úřadu: Bundesverwaltungsamt, 50728 Köln. Zpracování žádosti je zpoplatněno, přičemž poplatky je nutné uhradit bankovním převodem přímo na účet Spolkového správního úřadu.

Na začátek stránky