Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Aktuální informace

12.04.2021 - Článek

Spolkové radě byl předložen návrh novely zákona zavádějící desetiletou lhůtu, během níž děti německého rodiče, které nezískaly německé občanství narozením, mohou občanství získat na základě prohlášení.

Spolkové radě byl předložen návrh novely zákona zavádějící desetiletou lhůtu, během níž děti německého rodiče, které nezískaly německé občanství narozením, mohou občanství získat na základě prohlášení.

Spolková vláda 24. 3. 2021 schválila návrh čtvrté novely zákona o státním občanství (Staatsangehörigkeitsgesetz).

Návrh, předložený spolkovým ministerstvem vnitra, výstavby a vlasti, upravuje v novém § 15 zákonný nárok na udělení občanství v rámci nápravy pro osoby, kterých se dotklo pronásledování nacistickým režimem, ale které nemohou uplatňovat nárok podle článku 116 odstavec 2 německé ústavy, protože jim občanství formálně nebylo odebráno.

Nový § 5 zavádí desetiletou lhůtu, ve které mají všechny osoby, kterých se dotkla diskriminační pravidla ohledně nabývání občanství po rodičích, i potomci takovýchto osob právo učinit jednoduché prohlášení a získat tak německé občanství.

Nová úprava by měla platit pro

  1. děti německého rodiče, které nezískaly německé občanství narozením (manželské děti německé matky, které se narodily před 1. 1. 1975 nebo nemanželské děti německého otce, které se narodily před 1. 7. 1993), a jejich potomky;
  2. děti matky, která o německé občanství před narozením dítěte přišla uzavřením manželství s cizincem, a jejich potomky;
  3. děti, které o německé občanství, které původně získaly narozením, přišly v důsledku cizincem vyžádané legitimace, a jejich potomky.

Právo tento nárok uplatňovat budou mít všechny příslušné osoby narozené od začátku platnosti německé ústavy (23. 5. 1949) a jejich potomci.

Legislativní proces bude trvat ještě několik měsíců. Novela zákona by měla nabýt účinnosti před volbami do Spolkového sněmu, které se konají 26. 9. 2021.

Další informace naleznete v přiložené tiskové zprávě Spolkového ministerstva vnitra, výstavby a vlasti.

Tisková zpráva

Na začátek stránky