Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Aktuální informace

24.08.2021 - Článek

V platnost vstoupila novela zákona zavádějící desetiletou lhůtu, během níž děti německého rodiče, které nezískaly německé občanství narozením, mohou občanství získat na základě prohlášení.

V platnost vstoupila nová úprava zákonu o státním občanství

Dne 20. 8. 2021 vstoupila v platnost čtvrtá novela německého zákona o státním občanství (Staatangehörigkeitsgesetz).

Níže naleznete informace o nejvýznamnějších změnách:

V novém § 15 upravuje zákon nově zákonný nárok na udělení občanství v rámci nápravy pro osoby, kterých se dotklo pronásledování nacistickým režimem, ale které nemohou uplatňovat nárok podle článku 116 odstavec 2 německé ústavy, protože jim občanství formálně nebylo odebráno, a pro jejich potomky.

Nový § 5 zavádí desetiletou lhůtu, ve které mají všechny osoby, kterých se dotkla diskriminační pravidla ohledně nabývání občanství po rodičích, i potomci takovýchto osob právo učinit jednoduché prohlášení a získat tak německé občanství.

Nová úprava platí pro

  1. děti německého rodiče, které nezískaly německé občanství narozením (manželské děti německé matky, které se narodily před 1. 1. 1975 nebo nemanželské děti německého otce, které se narodily před 1. 7. 1993);
  2. děti matky, která o německé občanství před narozením dítěte přišla uzavřením manželství s cizincem, a jejich potomky;
  3. děti, které o německé občanství, které původně získaly narozením, přišly v důsledku cizincem vyžádané legitimace, a jejich potomky;
  4. potomky dětí uvedených v bodech 1 až 3.

Právo tento nárok uplatňovat budou mít všechny příslušné osoby narozené od začátku platnosti německé ústavy (24. 5. 1949) a jejich potomci.

Na webových stránkách Spolkového správního úřadu (Bundesverwaltungsamt) naleznete v německém  a anglickém  jazyce aktuální informace o získání německého státního občanství na základě jednoduchého prohlášení, a rovněž v německém  a anglickém  jazyce aktuální informace o udělení občanství v rámci nápravy.

Další informace naleznete na stránkách velvyslanectví.

Tisková zpráva

Na začátek stránky