Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Všeobecné informace

Information (Symbolbild)

Information (Symbolbild), © dpa/picture alliance

Článek

Upozornění: Veškeré údaje uvedené v tomto informačním letáku vychází z poznatků a zkušeností velvyslanectví v době jeho vypracování. Navzdory veškeré pečlivosti však neručíme za úplnost a správnost. Velvyslanectví nemůže poskytnout informace nad rámec obsahu tohoto letáku, zejména informace týkající se předpokládané výše poplatků.

Stav: září 2021

Obecné informace

Německé velvyslanectví v Praze je místně příslušné k ověřování a osvědčování zásadně pouze u osob, které mají trvalý pobyt a bydliště v České republice. Při schůzce na velvyslanectví proto prosím předložte následující:

  • povolení k pobytu pro státní příslušníky zemí EU jakožto přechodné nebo trvalé povolení k pobytu, nebo
  • český občanský průkaz, ze kterého vyplývá, že bydlíte v České republice, nebo
  • potvrzení o místě pobytu, vystavené místně příslušným pracovištěm Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

Německá zahraniční zastoupení provádí ověřování a osvědčování zásadně pouze v případech, kdy příslušné dokumenty jsou určeny pro užití v oblasti platnosti německého práva.

Německé zastupitelské úřady nemají na rozdíl od německých notářských kanceláří či dědických soudů povinnost provádět ověřování či osvědčování. V zásadě se ve věci ověření Vašeho podpisu či Vaší žádosti můžete obrátit na příslušný německý soud, příslušný německý úřad nebo na německou notářskou kancelář.

Poplatky účtované za ověřování či osvědčování je nutné uhradit v českých korunách dle aktuálního kurzu hotově nebo kartou (Mastercard nebo Visa). Není možné platit hotově v eurech.

Za účelem ověření podpisu nebo kopií je nutné – není-li uvedeno jinak – si předem sjednat termín. Systém pro online objednání naleznete na webové stránce http://www.prag.diplo.de pod záložkou Servis -> Úřední hodiny a rezervace termínu právního a konzulárního referátu.

Z důvodu bezpečnostních kontrol u vstupu se prosím se všemi dokumenty uvedenými v pokynech dostavte alespoň 15 minut před sjednaným termínem. Dorazíte-li později než 15 minut před sjednaným termínem či bez příslušných dokumentů (žádosti, na nichž je nutné ověřit Váš podpis, musí již být zcela vyplněné, neměly by však ještě být podepsané), Váš termín propadá a musíte si sjednat nový.

Na začátek stránky