Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Ověřování kopií

Diverse Stempel an einer Halterung

Beglaubigung, © Photothek.de

25.02.2020 - Článek

Ověřování kopií

Ověřováním kopií se rozumí potvrzení shody příslušné kopie s originálem ověřovací doložkou.

Za tímto účelem dochází ke srovnání originálu dané listiny s vyhotovenou kopií a jejímu opatření ověřovací doložkou. Takt ověřená kopie pak může v obvyklém právním styku plnit funkci originálu.

Neověřují se mimo jiné tyto dokumenty:

  • vytištěné počítačové soubory nebo jiné strojově vyhotovené dokumenty, jejichž součástí není podpis ani otisk razítka, v důsledku čehož je tyto dokumenty možné libovolně reprodukovat
  • opisy a kopie jednotlivých stran vícestránkového dokumentu
  • kopie dokumentů, v nichž došlo k přeškrtnutí či doplnění určitých částí, v důsledku čehož se neshodují s originálem
  • pokud se zdá, že byly v originálu provedeny změny
  • dokumenty v jiném jazyce než českém, německém, francouzském nebo anglickém, neboť přípustnost úředního ověření závisí podstatnou měrou na (právním) charakteru originálu
  • jedná-li se o dokumenty z jiných států, je nutné provést jejich legalizaci nebo je opatřit apostilou a současně k nim připojit ověřený překlad do německého jazyka nebo či vícejazyčným standardním formulářem dle Nařízení (EU) 2016/1191.

Na sjednaný termín si s sebou prosím přineste tyto podklady:

1

originál dokumentu

Případně lze ověřit rovněž kopie ověřených opisů či fotokopií.

2

kopii originálu

V případě, že je třeba ověřit více než jednu kopii, je nutné přinést příslušný počet kopií.

3

potvrzení o Vašem současném bydlišti v České republice


U dokumentů v rozsahu do 10 stran činí poplatek 10,- EUR za kopii.

Vezměte prosím na vědomí, že české listiny o osobním stavu je německým úřadům nutné předkládat spolu s vícejazyčným standardním formulářem dle Nařízení (EU) 2016/1191 nebo je nechat do německého jazyka přeložit soudním překladatelem. Pokud tedy německému úřadu předkládáte listinu, která byla vystavena pouze v českém jazyce, měli byste také nechat vyhotovit ověřený překlad.

Na začátek stránky