Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Ověřování kopií

Diverse Stempel an einer Halterung

Beglaubigung, © Photothek.de

Článek

Upozornění: Veškeré údaje uvedené v tomto informačním letáku vychází z poznatků a zkušeností velvyslanectví v době jeho vypracování. Navzdory veškeré pečlivosti však neručíme za úplnost a správnost. Velvyslanectví nemůže poskytnout informace nad rámec obsahu tohoto letáku, zejména informace týkající se předpokládané výše poplatků.

Stav: září 2021

Ověřování kopií


Ověřováním kopií se rozumí potvrzení shody příslušné kopie s originálem ověřovací doložkou.

Za tímto účelem je vyhotovena fotokopie originálu, která je následně opatřena ověřovací doložkou. Takto ověřená kopie pak může v obvyklém právním styku plnit funkci originálu.

Neověřují se mimo jiné tyto dokumenty:

  • vytištěné počítačové soubory nebo jiné strojově vyhotovené dokumenty, jejichž součástí není podpis ani otisk razítka, v důsledku čehož je tyto dokumenty možné libovolně reprodukovat
  • opisy a kopie jednotlivých stran vícestránkového dokumentu
  • kopie dokumentů, v nichž došlo k přeškrtnutí či doplnění určitých částí, v důsledku čehož se neshodují s originálem


  • pokud se zdá, že byly v originálu provedeny změny  

  • jedná-li se o dokumenty z jiných států než České republiky nebo Německa, je nutné provést jejich legalizaci nebo je opatřit apostilou a současně k nim připojit ověřený překlad do německého jazyka nebo či vícejazyčným standardním formulářem dle Nařízení (EU) 2016/1191.

Na sjednaný termín si s sebou prosím přineste tyto podklady:

1

originál dokumentu

Případně lze ověřit rovněž kopie ověřených opisů či fotokopií.

2

potvrzení o Vašem současném bydlišti v České republice

Poplatek za kopii každého jednotlivého dokumentu činí 25,38 EUR.

Upozorňujeme, že pokud si budete přát ověřit více než 5 stránek, je možné, že velvyslanectví v rámci sjednaného termínu pouze převezme originály a na vyzvednutí originálů a ověřených kopií si s vámi sjedná další samostatný termín.

Vezměte prosím na vědomí, že české listiny o osobním stavu je německým úřadům nutné předkládat spolu s vícejazyčným standardním formulářem dle Nařízení (EU) 2016/1191 nebo je nechat do německého jazyka přeložit soudním překladatelem. Pokud tedy německému úřadu předkládáte listinu, která byla vystavena pouze v českém jazyce, měli byste také nechat vyhotovit ověřený překlad.

Na začátek stránky