Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Ověření správnosti překladu

Auf einem orangefarbenen Papier liegt ein Füller.

Erbrecht und Nachlassangelegenheiten, © Colourbox

25.02.2020 - Článek

Ověření správnosti překladu

Velvyslanectví neprovádí ověření správnosti překladu.

Německé úřady a soudy většinou požadují přeložení cizojazyčných listin. Tyto instituce zpravidla přijímají překlady vyhotovené německými soudními překladateli. O tom, zda lze v Německu použít překlad, který byl vyhotoven v zahraničí, rozhoduje příslušný úřad dle vlastního uvážení.

Seznam soudních tlumočníků a překladatelů sestavený ministerstvy spravedlnosti jednotlivých spolkových zemí naleznete na webové stránce www.justiz-dolmetscher.de.

Na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky naleznete seznam českých soudních tlumočníků a překladatelů v českém jazyce.

Soudní tlumočníci v České republice jsou sdruženi v Komoře soudních tlumočníků České republiky, která na svých stránkách informuje rovněž o překladech z češtiny do jiných jazyků: www.kstcr.cz/de

Na začátek stránky