Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Potvrzení o žití

Deutsche Rentenversicherung

Deutsche Rentenversicherung, © Deutsche Rentenversicherung

Článek

Upozornění: Veškeré údaje uvedené v tomto informačním letáku vychází z poznatků a zkušeností velvyslanectví v době jeho vypracování. Navzdory veškeré pečlivosti však neručíme za úplnost a správnost. Velvyslanectví nemůže poskytnout informace nad rámec obsahu tohoto letáku, zejména informace týkající se předpokládané výše poplatků.

Stav: květen 2022

Potvrzení o žití

Tzv. potvrzení o žití (Lebensbescheinigung) je jednoduché osvědčení ve smyslu § 10 odst. 1 č. 2 konzulárního zákona (Konsulargesetz) a platí pro něj ustanovení zákona o osvědčování (Beurkundungsgesetz). Slouží k prokázání skutečnosti, že příjemce důchodu nezemřel a má nadále nárok na čerpání důchodu.

Potvrzení o žití, které má formu vícejazyčného formuláře, by si měl žadatel v zásadě nechat osvědčit na českých úřadech (úřady evidence obyvatel, Czech Point, ČSSZ) nebo prostřednictvím českých notářů či rabinátů.

Vezměte prosím na vědomí, že ve věci vystavení potvrzení o žití velvyslanectvím za účelem jeho předložení v souvislosti se státním důchodovým pojištěním nebo na úřadech, které mají na starosti odškodňování, nemusíte mít předem sjednaný termín. Pro vyřízení těchto záležitostí se můžete na konzulární oddělení dostavit od pondělí do pátku mezi 9:00 a 12:00 hod. a také ve středu odpoledne mezi 14:00 a 15:00 hod. Za vydání navíc nejsou účtovány žádné poplatky.

S sebou prosím přineste tyto podklady:

1

platný cestovní pas nebo občanský průkaz

průkaz totožnosti a osobních údajů

2

potvrzení o žití

část A potvrzení o žití musí být zcela vyplněná, ale nesmí být ještě podepsaná

3

potvrzení o Vašem aktuálním bydlišti v České republice

Změny Vašich údajů by měla oprávněná osoba uvedená v části A potvrzení o žití zanést do formuláře ještě před návštěvou velvyslanectví. Potvrzení o žití podepíšete až na velvyslanectví za přítomnosti zaměstnance právního oddělení. Část B (potvrzení) oprávněná osoba nevyplňuje.

Osvědčené potvrzení o žití zašle oprávněná osoba sama Důchodové službě (Renten Service). Originál osvědčeného formuláře by měl být obratem zaslán zpět. Potvrzení o žití je nutné doručit na adresu Rentenversicherung Bund nejpozději do poloviny listopadu, jinak dojde k přerušení výplaty důchodu. Velvyslanectví jeho zaslání v žádném případě nezajištuje.

Subjektem odpovědným za vystavení potvrzení o žití, jakož i za zodpovězení veškerých dotazů týkajících se plateb (např. neprovedení platby, změna bankovního účtu, oznámení úmrtí atd.) je Důchodová služba Německé pošty (Deutsche Post AG). Pokud formulář potvrzení o žití neobdržíte do poloviny srpna, můžete si ho stáhnout přímo na webových stránkách Důchodové služby (a to i v českém jazyce), popř. si ho můžete vyžádat na telefonním čísle +49 221 56 92-777.

Za vystavení potvrzení o žití pro účely soukromého důchodového připojištění (zaměstnanecké nebo soukromé připojištění) je účtován poplatek ve výši 34,07 EUR. Zároveň je nutné si prostřednictvím rezervačního systému velvyslanectví předem sjednat termín.

Německé velvyslanectví v Praze nevystavuje potvrzení o žití pro nositele důchodového pojištění z jiných států EU (včetně států EHP a Švýcarska).

Následující formulář může sloužit jako náhrada za neobdržené/ztracené potvrzení o žití (Lebensbescheinigung).

Na začátek stránky