Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Potvrzení o žití

Deutsche Rentenversicherung

Deutsche Rentenversicherung, © Deutsche Rentenversicherung

19.05.2021 - Článek

Potvrzení o žití

POZOR: Důležitá informace pro příjemce důchodu vypláceného Německou správou důchodového pojištění (Deutsche Rentenversicherung):

V souvislosti s potvrzením o žití (Lebensbescheinigung) bude v roce 2021, stejně jako v minulém roce, pro všechny příjemce důchodu vypláceného Německou správou důchodového pojištění žijící v zahraničí zaveden zjednodušený postup. Nebude již nutné, aby potvrzení o žití potvrdil správní orgán / úřad v místě bydliště příjemce důchodu.  Příjemci důchodu pouze sami vyplní potvrzení o žití a bez úředního potvrzení ho zašlou zpět přímo Německé správě důchodového pojištění. Ta bude příjemce důchodu o tomto zjednodušeném postupu informovat již v průvodním dopise k potvrzení o žití.

Tzv. potvrzení o žití (Lebensbescheinigung) je jednoduché osvědčení ve smyslu § 10 odst. 1 č. 2 konzulárního zákona (Konsulargesetz) a platí pro něj ustanovení zákona o osvědčování (Beurkundungsgesetz). Slouží k prokázání skutečnosti, že příjemce důchodu nezemřel a má nadále nárok na čerpání důchodu.

Potvrzení o žití, které má formu vícejazyčného formuláře, lze v zásadě osvědčit i na českých úřadech (Czech Point).

Za potvrzení o žití za účelem jeho předložení v souvislosti se státním důchodovým pojištěním nebo na úřadech, které mají na starosti odškodňování, nejsou účtovány žádné poplatky.

S sebou prosím přineste tyto podklady:

1

platný cestovní pas nebo občanský průkaz

průkaz totožnosti a osobních údajů

2

potvrzení o žití

část A potvrzení o žití musí být zcela vyplněná, ale nesmí být ještě podepsaná

3

potvrzení o Vašem aktuálním bydlišti v České republice

Změny Vašich údajů by měla oprávněná osoba uvedená v části A potvrzení o žití zanést do formuláře ještě před návštěvou velvyslanectví. Potvrzení o žití podepíšete až na velvyslanectví za přítomnosti zaměstnance právního oddělení. Část B (potvrzení) oprávněná osoba nevyplňuje.

Ověřené potvrzení o žití zašle oprávněná osoba sama Důchodové službě (Rentendienst). Velvyslanectví jeho zaslání nezajištuje.

Za vystavení potvrzení o žití pro účely soukromého důchodového připojištění (zaměstnanecké nebo soukromé připojištění) je účtován poplatek ve výši 25 EUR. Zároveň je nutné si prostřednictvím systému velvyslanectví pro online objednávání předem sjednat termín.

Německé velvyslanectví v Praze nevystavuje potvrzení o žití pro nositele důchodového pojištění z jiných států EU (včetně států EHP a Švýcarska).

Následující formulář může sloužit jako náhrada za neobdržené/ztracené potvrzení o žití (Lebensbescheinigung).

Na začátek stránky