Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Potvrzení o žití

Deutsche Rentenversicherung

Deutsche Rentenversicherung, © Deutsche Rentenversicherung

Článek

Upozornění: Veškeré údaje uvedené v tomto informačním letáku vychází z poznatků a zkušeností velvyslanectví v době jeho vypracování. Navzdory veškeré pečlivosti však neručíme za úplnost a správnost. Velvyslanectví nemůže poskytnout informace nad rámec obsahu tohoto letáku, zejména informace týkající se předpokládané výše poplatků.

Stav: září 2021

Potvrzení o žití

POZOR: Důležitá informace pro příjemce důchodu vypláceného Německou správou důchodového pojištění (Deutsche Rentenversicherung):

V souvislosti s potvrzením o žití (Lebensbescheinigung) bude v roce 2021, stejně jako v minulém roce, pro všechny příjemce důchodu vypláceného Německou správou důchodového pojištění žijící v zahraničí zaveden zjednodušený postup. Nebude již nutné, aby potvrzení o žití potvrdil správní orgán / úřad v místě bydliště příjemce důchodu.  Příjemci důchodu pouze sami vyplní potvrzení o žití a bez úředního potvrzení ho zašlou zpět přímo Německé správě důchodového pojištění. Ta bude příjemce důchodu o tomto zjednodušeném postupu informovat již v průvodním dopise k potvrzení o žití.

Tzv. potvrzení o žití (Lebensbescheinigung) je jednoduché osvědčení ve smyslu § 10 odst. 1 č. 2 konzulárního zákona (Konsulargesetz) a platí pro něj ustanovení zákona o osvědčování (Beurkundungsgesetz). Slouží k prokázání skutečnosti, že příjemce důchodu nezemřel a má nadále nárok na čerpání důchodu.

Potvrzení o žití, které má formu vícejazyčného formuláře, lze v zásadě osvědčit i na českých úřadech (Czech Point).

Za potvrzení o žití za účelem jeho předložení v souvislosti se státním důchodovým pojištěním nebo na úřadech, které mají na starosti odškodňování, nejsou účtovány žádné poplatky.

S sebou prosím přineste tyto podklady:

1

platný cestovní pas nebo občanský průkaz

průkaz totožnosti a osobních údajů

2

potvrzení o žití

část A potvrzení o žití musí být zcela vyplněná, ale nesmí být ještě podepsaná

3

potvrzení o Vašem aktuálním bydlišti v České republice

Změny Vašich údajů by měla oprávněná osoba uvedená v části A potvrzení o žití zanést do formuláře ještě před návštěvou velvyslanectví. Potvrzení o žití podepíšete až na velvyslanectví za přítomnosti zaměstnance právního oddělení. Část B (potvrzení) oprávněná osoba nevyplňuje.

Ověřené potvrzení o žití zašle oprávněná osoba sama Důchodové službě (Rentendienst). Velvyslanectví jeho zaslání nezajištuje.

Za vystavení potvrzení o žití pro účely soukromého důchodového připojištění (zaměstnanecké nebo soukromé připojištění) je účtován poplatek ve výši 34,07 EUR. Zároveň je nutné si prostřednictvím rezervačního systému velvyslanectví předem sjednat termín.

Německé velvyslanectví v Praze nevystavuje potvrzení o žití pro nositele důchodového pojištění z jiných států EU (včetně států EHP a Švýcarska).

Následující formulář může sloužit jako náhrada za neobdržené/ztracené potvrzení o žití (Lebensbescheinigung).

Na začátek stránky