Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Potvrzení o překročení hranice

Grenzkontrollen

Grenzkontrollen, © Picture-Alliance

25.02.2020 - Článek

Potvrzení o překročení hranice

Pokud máte trvalé bydliště nebo stálý pobyt v České republice, může Vám německé velvyslanectví v níže uvedených případech vystavit potvrzení o překročení hranice ve formě konzulárního potvrzení.

  • Pokud jste od příslušného cizineckého úřadu za účelem zdokumentování Vašeho odjezdu do zahraničí obdržel formulář „potvrzení o překročení hranice“.
  • Pokud můžete skutečnost, že máte trvalé bydliště nebo stálý pobyt v České republice, prokázat povolením k pobytu v České republice.

Návštěva velvyslanectví za účelem vystavení potvrzení je možná během úředních hodin velvyslanectví pouze s předchozí rezervací termínu.

S sebou si prosím přineste tyto podklady:

1

platný cestovní pas

průkaz totožnosti a osobních údajů

2

potvrzení o překročení hranice

3

potvrzení o Vašem aktuálním bydlišti v České republice

Za vystavení tohoto potvrzení nejsou účtovány žádné poplatky.

Na začátek stránky