Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Potvrzení o překročení hranice

Grenzkontrollen

Grenzkontrollen, © Picture-Alliance

25.02.2020 - Článek

Upozornění: Veškeré údaje uvedené v tomto informačním letáku vychází z poznatků a zkušeností velvyslanectví v době jeho vypracování. Navzdory veškeré pečlivosti však neručíme za úplnost a správnost. Velvyslanectví nemůže poskytnout informace nad rámec obsahu tohoto letáku, zejména informace týkající se předpokládané výše poplatků.

Stav: květen 2022

Potvrzení o překročení hranice

Pokud máte trvalé bydliště nebo stálý pobyt v České republice, může Vám německé velvyslanectví v níže uvedených případech vystavit potvrzení o překročení hranice ve formě konzulárního potvrzení.

  • Pokud jste od příslušného cizineckého úřadu za účelem zdokumentování Vašeho odjezdu do zahraničí obdržel formulář „potvrzení o překročení hranice“.
  • Pokud můžete skutečnost, že máte trvalé bydliště nebo stálý pobyt v České republice, prokázat povolením k pobytu v České republice.

Návštěva velvyslanectví za účelem vystavení potvrzení je možná i bez předchozího objednání termínu během úředních hodin velvyslanectví: od pondělí do pátku mezi 9:00 a 12:00 hod. a také ve středu odpoledne mezi 14:00 a 15:00 hod. Vezměte však prosím na vědomí, že v takovém případě přijdete na řadu až po odbavení ostatních žadatelů. Proto existuje možnost sjednat si prostřednictvím našeho online rezervačního systému termín i za účelem vystavení potvrzení o překročení hranice.

S sebou si prosím přineste tyto podklady:

1

platný cestovní pas

průkaz totožnosti a osobních údajů

2

potvrzení o překročení hranice

3

potvrzení o Vašem aktuálním bydlišti v České republice

Za vystavení tohoto potvrzení nejsou účtovány žádné poplatky.

Na začátek stránky