Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Další ověření

Ein Bündel Briefe

Briefpost-Bündel, © colourbox

25.02.2020 - Článek

Další potvrzení

a) Konzulární úředníci nejsou ze zákona oprávněni učinit konečné a právně závazné rozhodnutí ve věcech osobního stavu, příjmení či státní příslušnosti. Rozhodnutí v těchto věcech náleží příslušnému německému matričnímu úředníkovi příp. úřadům zabývajícím se otázkami státní příslušnosti. Německé velvyslanectví proto nemůže vystavit ani potvrzení o platnosti užívání jména nebo o skutečnosti, že je daná osoba německým státním příslušníkem.

b) Konzulární potvrzení o způsobilosti německého státního příslušníka k uzavření manželství nebo o skutečnosti, že je svobodný, se nevystavují, protože Česká republika uznává německá potvrzení o způsobilosti k uzavření manželství.

c) Německé velvyslanectví v Praze nevystavuje potvrzení o oprávnění k zastupování či potvrzení o existenci nebo sídle právnické osoby nebo obchodní společnosti, změně obchodní firmy, její přeměně či jiných okolnostech právního významu, které se týkají českých společností. Informujte se prosím u příslušného německého úřadu, zda lze tyto skutečnosti doložit ověřeným výpisem z českého obchodního rejstříku. Pokud by to nebylo možné, obraťte se ve věci vystavení příslušného potvrzení na německého notáře.

Na začátek stránky