Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Zápis jednatele do obchodního rejstříku

Foto eines Formulars

Foto eines Formulars, © picture-alliance/ ZB

Článek

Upozornění: Veškeré údaje uvedené v tomto informačním letáku vychází z poznatků a zkušeností velvyslanectví v době jeho vypracování. Navzdory veškeré pečlivosti však neručíme za úplnost a správnost. Velvyslanectví nemůže poskytnout informace nad rámec obsahu tohoto letáku, zejména informace týkající se předpokládané výše poplatků.

Stav: září 2021

Zápis jednatele do obchodního rejstříku

Při zápisu jednatele společnosti s ručením omezeným, statutárního zástupce akciové společnosti či likvidátora do obchodního rejstříku je nutné tyto osoby v souladu s § 8 odst. 2 a 3 zákona o společnostech s ručením omezeným (GmbHG) poučit o tom, že mají vůči příslušnému rejstříkovému soudu neomezenou povinnost k poskytování informací. Vedle ověření podpisu na žádosti o zápis do obchodního rejstříku je zpravidla nutné rovněž podpis vlastnoručně připojit. Za tímto účelem je nutné dostavit se osobně na velvyslanectví na předem sjednaný termín.

Na sjednaný termín prosím přineste tyto dokumenty:

1

platný cestovní pas nebo občanský průkaz

průkaz totožnosti a osobních údajů

2

potvrzení o Vašem současném bydlišti v České republice

3

žádost o zápis do obchodního rejstříku

Žádost musí být kompletně vyplněná, ale nesmí být ještě podepsaná.

Podpis žádosti je nutné připojit osobně za přítomnosti konzulárního úředníka.

Podle seznamu poplatků uvedeného v čl. 5.1.2 zvláštního nařízení Spolkového ministerstva zahraničí o poplatcích (Besondere Gebührenverordnung des Auswärtigen Amtes, AAVGebV) je za ověření účtován poplatek ve výši 56,43 EUR.

Na začátek stránky