Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Ověřování totožnosti dle zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (GwG)

Lupe mit Fragezeichen

Aufenthaltsermittlung, © colourbox.de

Článek

Upozornění: Veškeré údaje uvedené v tomto informačním letáku vychází z poznatků a zkušeností velvyslanectví v době jeho vypracování. Navzdory veškeré pečlivosti však neručíme za úplnost a správnost. Velvyslanectví nemůže poskytnout informace nad rámec obsahu tohoto letáku, zejména informace týkající se předpokládané výše poplatků.

Stav: září 2021

Ověřování totožnosti dle zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (GwG)

Německá zahraniční zastoupení nesmí provádět ověření totožnosti dle GwG. Za takové se považuje rovněž ověřování podpisů v souvislosti s bankovními transakcemi nebo ověřování totožnosti bankovních klientů či skutečných vlastníků.

Toto ověření totožnosti lze provést:

  • na zahraniční pobočce příslušné banky
  • v členských státech EU u advokátů, notářů či v jiných bankách

Jedinou výjimkou je

  • žádost o studentskou půjčku KfW. V tomto případě si prosím v našem systému pro online objednání sjednejte termín ověření podpisu. Na sjednanou schůzku se na velvyslanectví dostavte s vyplněnou žádostí určenou k podpisu, kopií Vašeho cestovního pasu a platným občanským průkazem. Žádost je nutné podepsat v přítomnosti konzulárního úředníka.

Za ověření podpisu a kopie pasu je nutné uhradit poplatek ve výši 56,43,- EUR.

Na začátek stránky