Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Tlumočníci a překlady v České republice

Článek

Veškeré údaje uvedené v tomto informačním letáku vychází z poznatků a zkušeností velvyslanectví v době jeho vypracování. Navzdory veškeré pečlivosti však neručíme za úplnost a správnost, zejména s ohledem na možné změny, které mohly nastat po vypracování tohoto letáku.

Mezi níže uvedenými tlumočníky/překladateli a německým velvyslanectvím neexistuje žádný právní vztah. Veškeré náklady spojené s využitím tlumočnických či překladatelských služeb hradí objednatel.

Stav: leden 2024

Obecné informace

Ověření překladu slouží jako potvrzení, že se text překladu v cílovém jazyce shoduje s textem originálu (nebo ověřené kopie).

Při předkládání cizojazyčných listin na úřadech a jiných státních institucích je ve většině případů nutné předložit rovněž ověřený překlad. Pokud listinu potřebujete pouze pro sebe, postačí zpravidla překlad bez ověření.

Na rozdíl od tzv. obyčejného překladu, který má formu tištěného či elektronického dokumentu, musí ověřený překlad obsahovat ještě další přílohy. Vytištěný překlad se váže s originálem a tlumočnickou doložkou, jejíž součástí je kulaté razítko překladatele. Tlumočnická doložka musí být ve stejném jazyce jako překlad.

Vícejazyčné standardní formuláře dle nařízení (EU) 2016/1191

V souladu s nařízením (EU) 2016/1191 může úřad členského státu EU, který listinu vystavuje, k této listině připojit vícejazyčný standardní formulář, díky němuž není originál nutné apostilovat ani překládat.

Veřejnými listinami uvedenými v článku 2 tohoto nařízení se rozumí listiny o osobním stavu, výpisy z rejstříku trestů a listiny týkající se státní příslušnosti.

V České republice a Německu lze vícejazyčný standardní formulář připojit vedle listin o osobním stavu (rodné, oddací a úmrtní listy, osvědčení o způsobilosti k uzavření manželství, osvědčení o registro­vaném partnerství) také k potvrzením o přihlášení k pobytu a výpisům z rejstříku trestů.

Překlady/tlumočení v České republice

Vyhotovování ověřených překladů či soudní tlumočení smí v České republice provádět pouze soudní tlumočníci či překladatelé, tedy tlumočníci či překladatelé zapsaní do seznamu tlumočníků/překladatelů příslušným českým soudem nebo tlumočníci, přizvaní za účelem tlumočení státním úřadem (např. Policií ČR).

Český zákon č. 36/1967 o znalcích a tlumočnících a vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 k provedení zákona o znalcích a tlumočnících upravuje podmínky nutné pro jmenování soudním tlumočníkem resp. překladatelem.

Na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR můžete pomocí vyhledávacího formuláře vyhledávat soudní tlumočníky a překladatele dle jejich specializace a jazykové kombinace. Hledat můžete rovněž na webových stránkách Komory soudních tlumočníků České republiky (https://www.kstcr.cz).

Vezměte prosím na vědomí, že mnoho českých a německých úřadů vyžaduje předložení listiny opatřené apostilou. Proto se předtím, než listinu necháte přeložit soudním překladatelem, informujte, zda je nutné provést její apostilaci. Pokud ano, požádejte nejprve o ověření apostilou a až poté nechte listinu včetně apostily přeložit.

Uznávání překladů ve Spolkové republice Německo

Německé úřady a soudy většinou vyžadují překlad cizojazyčných listin. Tyto instituce zpravidla přijímají překlady vyhotovené německými soudními překladateli.

Podmínky pro jmenování soudním překladatelem se mohou v jednotlivých spolkových zemích lišit, neboť vyplývají z příslušných zákonů dané spolkové země. Tlumočníky a překladatele lze vyhledávat na německém justičním portálu http://www.justiz-dolmetscher.de nebo na webových stránkách Německého svazu tlumočníků a překladatelů https://bdue.de/der-bdue/.

O tom, zda lze v Německu použít překlad, který byl vyhotoven v zahraničí, rozhoduje příslušný úřad dle vlastního uvážení. Je rovněž nutné zohlednit ustanovení článku 56 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie, upravující volný pohyb služeb, jakož i ustanovení článku 16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trh, platné v členských státech EU, a ustanovení článku 36 a násl. Dohody o Evropském hospodářském prostoru, která platí na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku.

Překlady vyhotovené soudními tlumočníky jmenovanými v těchto státech je však možné odmítnout, vykazují-li očividné chyby.

Překlady se považují za výsledek činnosti soudních znalců, nikoliv za veřejné listiny. Proto je není možné legalizovat ani apostilovat. V České republice je však možné nechat překlad vyhotovený soudním překladatelem superlegalizovat příslušným krajským soudem a posléze apostilovat Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Německé velvyslanectví v Praze

Velvyslanectví neprovádí překlady listin ani nepotvrzuje správnost jejich překladu.

Sazby českých tlumočníků a překladatelů

Tlumočnické služby se v závislosti na rámcových podmínkách účtují zpravidla na základě individuálně sjednané denní sazby. Obvyklé denní sazby tlumočníků se pohybují mezi 8 500 a 12 500 CZK. Cena překladu se odvíjí od typu dokumentu, počtu stran apod., s dotazy týkajícími se sazeb za překlad se obraťte přímo na překladatele.

Tlumočníci a překladatelé v České republice

SOUDNÍ TLUMOČNÍCI A PŘEKLADATELÉ VEDENÍ U ČESKÝCH A NĚMECKÝCH SOUDŮ

NOWAK, Lucie

D - Osserweg 1, 93455 Traitsching, OT Loifling, Lkr. Cham

CZ – Luženická 666, Týnské předměstí, 344 01 Domažlice

Mobil: +49 172 83 22 734

E-mail: lucie-nowak@web.de

www.dolmetscher-uebersetzer-d-cz.de

Jazyky: němčina, čeština

Specializace: právo

V České republice zapsaná v seznamu vedeném Okresním soudem v Domažlicích

V Německu zapsaná v seznamu vedeném Zemským soudem v Regensburgu (Bavorsko)

ŠEBESTA, Daniel

Pod Dvorem 468/4, 162 00 Praha 6, Česká republika

Mobil: +420 776 168 171

E-mail: czech@praguelinguistics.com

www.praguelinguistics.com

Jazyky: němčina, čeština, angličtina, francouzština

Specializace: právo, ekonomie, marketing, technika

V České republice zapsaný v seznamu vedeném Krajský soudem v Praze

V Německu zapsaný v seznamu vedeném Vrchním zemským soudem v Drážďanech (Sasko)

SOUDNÍ TLUMOČNÍCI A PŘEKLADATELÉ VEDENÍ U ČESKÝCH SOUDŮ

BEZDĚKOVÁ, Carla

CZ- Františková 903, 198 00 Praha 9

Mobil: +420 728 778 444, +420 733 504 821

E-mail: CarlaB@seznam.cz

Jazyky: němčina, čeština

V České republice zapsaná v seznamu vedeném Městským soudem v Praze

KLOFÁČOVÁ, Pavlína

CZ- V Podluži 1632/5, 140 00 Praha 4, Tschechische Republik

Mobil: +420 604 234 248

E-Mail: p.klofacova@seznam.cz

Jazyky: čeština, němčina

Specializace: právo, ekonomika, pojišťovnictví, stavebnictví

V České republice zapsaná v seznamu vedeném Městským soudem v Praze

LAVIČKOVÁ, Jana

CZ- Nad Pazdernou 398/1, 252 41 Dolní Břežany

Mobil: +420 776 175 087

E- Mail: info@nejtlumoceni.cz

Jazyky: němčina, francouzština

Specializace: právo, obchod, technika, úřední listiny

V České republice jmenovaná Krajským soudem v Praze

MELECKÝ, Josef

CZ - Mírová 838/24, 747 21 Kravaře, okres Opava

Mobil: +420 602 502 478

E-mail: josef.melecky@provalve.cz
Jazyky: němčina, čeština

Specializace: obecné texty, strojírenství

V České republice  jmenovaný Krajským soudem v Ostravě

SOCHOREK, Radim

CZ - Zeyerova 12, 702 00  Ostrava

Tel/Fax: +420 596 138 744

E-Mail: stp@sochorek.cz

Jazyk: čeština, němčina

Specializace: obchodní jednání, úřady, průmysl (jako tlumočník), právo, technika (jako překladatel)

V České republice jmenovaný Krajským soudem v Ostravě

STOCKER; Martina

CZ – Kladruby 93, 258 01 Vlašim

Mobil: +420 777 747 361

E-mail: ma.stocker@web.de

Jazyky: němčina, angličtina, čeština

Specializace: právo, ekonomie, obchod, lékařství, stavebnictví, doprava, automobily, strojírenství, ekologie, gastronomie

V České republice zapsaná v seznamu vedeném Okresním soudem v Benešově

STUDENÝ, Petr, JUDr.

CZ- Ječná 516/28, 120 00 Praha 2

Mobil: +420 721 820 377

E-mail: petr.studeny@volny.cz

Jazyky: němčina, čeština

Specializace: právo, ekonomie, technika

V České republice zapsaná v seznamu vedeném Městským soudem v Praze

TAUCHEN, Jaromír, JUDr., Ph.D., LL.M.

Jinačovice 246, 664 34 Brno

Mobil: +420 604 538 120

E-mail: tauchen@mail.muni.cz

www.soudnipreklady.com

Jazyky: němčina, čeština

Specializace: právo, ekonomie

V České republice zapsaná v seznamu vedeném v Jihomoravském Kraj

SOUDNÍ TLUMOČNÍCI A PŘEKLADATELÉ VEDENÍ U NĚMECKÝCH SOUDŮ

LIPANSKÁ, Bianca

D - Naumburger Straße 28, 04229 Leipzig

CZ - Lípová 12, 120 00 Praha

Mobil: +420 604 600 788, +49 176 2353 6971

E-Mail: contact@biancalipanska.com

www.biancalipanska.com

Jazyk: němčina, čeština, angličtina

Specializace: ekonomie, politika, automobilový průmysl, kultura

V Německu zapsaná v seznamu vedeném Vrchním zemským soudem v Drážďanech (Sasko)

SCHOTE, Rico

CZ – Žehušická 2714, 190 16 Praha

Mobil: +420 602 949 988

E-mail: rico.schote@gmail.com

Jazyky: němčina, čeština, slovenština

Specializace: právo, technika

V Německu zapsaný v seznamu vedeném Vrchním zemským soudem v Drážďanech (Sasko)
Na začátek stránky