Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Ztracené či odcizené doklady a cennosti

Schnell kann es im Urlaub zum Verlust von Geld und Reisepass kommen...

Schnell kann es im Urlaub zum Verlust von Geld und Reisepass kommen..., © picture alliance / dpa

Článek

Ztratili jste něco nebo jste byli okradeni? Potom byste měli vědět, že Policie ČR zpravidla odevzdává nalezené věci ...

Upozornění: Veškeré údaje uvedené v tomto informačním letáku byly pečlivě ověřeny a vychází z poznatků a zkušeností velvyslanectví v době jeho vypracování. Přesto však neručíme za úplnost a správnost.

Velvyslanectví nemůže poskytnout informace nad rámec obsahu tohoto letáku. S dalšími dotazy se prosím obraťte na příslušné úřady nebo se poraďte s advokátem.

Stav: leden 2023

Ztratili jste něco nebo jste byli okradeni? Potom byste měli vědět, že Policie ČR zpravidla odevzdává nalezené věci (např. peněženky, kabelky nebo platební karty) v kanceláři ztrát a nálezů určené obcí, na jejímž území k jejich nálezu došlo. Na Německé velvyslanectví zasílají Policie ČR a české kanceláře ztrát a nálezů pouze doklady, které jsou vlastnictvím Spolkové republiky Německo (pasy, občanské a řidičské průkazy, povolení k pobytu v Německu). Vezměte prosím na vědomí, že mezi nálezem dokladu a jeho zasláním českými úřady často uplyne několik týdnů.

Velvyslanectví přeposílá (po uplynutí úschovní lhůty v délce cca 4 týdnů od přijetí)

  • německé řidičské průkazy Spolkovému úřadu pro motorová vozidla ve Flensburgu (Kraftfahrt-Bundesamt),
  • německé cestovní pasy obci, která je v daném pasu uvedená jako bydliště držitele,
  • povolení k pobytu v Německu úřadu, který ho vystavil;

doručené občanské průkazy zde jsou likvidovány.

Před uplynutím uvedené úschovní lhůty je možné si doklady totožnosti – po přechozí rezervaci termínu a uhrazení poplatku ve výši 118,40 EUR (platit lze výhradně platební kartou Visa či Mastercard nebo hotově v českých korunách dle aktuálního kurzu) – osobně vyzvednout na velvyslanectví. Velvyslanectví však upozorňuje na skutečnost, že se ztracené či odcizené doklady zaznamenávají do mezinárodního registru. Při cestách s dokladem, který byl v minulosti nahlášen jako ztracený, existuje bez ohledu na to, zda byl opětovný nález dokladu nahlášen a daný doklad smazán z registru, riziko problémů při hraniční kontrole včetně nebezpečí zabavení daného dokladu. Ne všechny státy totiž interpretují hlášení o nalezení dokladu tak, že jej lze znovu používat.

Zaslat doklady přímo na soukromou adresu držitele není možné.

Německé velvyslanectví nemá informace o tom, zda, kdy nebo kde byla nalezená věc odevzdána, ani o tom, kdy ji příp. české úřady velvyslanectví zašlou. Ze zkušenosti však víme, že může mezi ztrátou věci a jejím nálezem uplynout několik týdnů až měsíců.

Pokud víte, kde jste cennou věc ztratili, můžete se spojit přímo s kanceláří ztrát a nálezů obce či Policie ČR v místě, kde ke ztrátě došlo. Německé zastupitelské úřady zásadně nemohou pátrat po ztracených předmětech ani Vaším jménem kontaktovat Vámi uvedené kanceláře ztrát a nálezů.

Hotovost ze ztracených peněženek a další nalezené předměty jako např. peněženky, kabelky, mobilní telefony, notebooky atd. mají české kanceláře ztrát a nálezů v úschově po dobu tří let, poté dochází k jejich likvidaci. Za dobu úschovy nalezených věcí je nutné uhradit poplatek.

V případě, že naleznete německé doklady (pas, občanský či řidičský průkaz nebo povolení k pobytu), zašlete nám je prosím poštou nebo je odevzdejte na služebně Policie ČR.

Ostatní cennosti (včetně cenností německých státních příslušníků) prosím odevzdejte na služebně Policie ČR nebo v některé z českých kanceláří ztrát a nálezů.

Adresa pražské kanceláře ztrát a nálezů:

Ztráty a nálezy
Karoliny Světlé 5
110 00 Praha 1 – Staré Město
Tramvajová zastávka: Národní divadlo
Tel.: +420 224 235 085

Provozní doba: pondělí a středa 8.00 - 12.00 a 12.30 - 18.00

Dále můžete také navštívit webovou stránku www.eztraty.cz, která nabízí možnost procházet databázi nálezů či informovat o nálezu. Tuto platformu využívají také české úřady. Naleznete na ní také seznam s adresami kanceláří ztrát a nálezů v České republice.
Na začátek stránky