Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Česko-německá vědecká spolupráce

Česká republika má se sousedním Německem velmi úzké vztahy v oblasti vědy a výzkumu. Politický rámec vědecko-technologické spolupráce tvoří následující dohody:

  • Základem pro bilaterální spolupráci je dohoda o vědecko-technické spolupráci z 2. listopadu 1990 (podepsaná původně mezi Spolkovou republikou Německo a Českou a Slovenskou Federativní Republikou)
  • Bilaterální dohoda ohledně kulturní spolupráce ze 30. září 1999
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství z 23. března 2007
  • V roce 2015 byl ministry zahraničních věcí Německa a České republiky uzavřen tzv. Strategický dialog, který dal vznik devíti pracovním skupinám. Ty jsou zaměřené na společné hledání cest k řešení výzev souvisejících s vybranými tématy budoucnosti. Jedna z pracovních skupin se věnuje výzkumu, vývoji a Průmyslu 4.0.

České instituce se pravidelně podílejí na podpůrných instrumentech Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum (BMBF). Jde o výzvy zaměřené na země střední a východní Evropy například program „Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělání a výzkumu, region středovýchodní a jihovýchodní Evropa“ (MOEL-SOEL).

V březnu 2017 byla vyhlášena společná výzva Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum a Technologické agentury (TA ČR). České a německé firmy a vědecké instituce se mohly společně ucházet o finanční podporu svých záměrů v oblasti Průmyslu 4.0. V rámci této výzvy bylo podpořeno 9 projektů, které začínají v roce 2018.

V roce 2017 byla také vyhlášena první česko-německá výzva EUREKA na projekty v oblasti energetických technologií, IT a komunikačních technologií a technologií v oblasti životního prostředí. V rámci této výzvy byly podpořené dva česko-německé projekty.

Mezi českými a německými vysokými školami fungují četná partnerství. V tzv. vysokoškolském kompasu Konference německých vysokých škol (HRK) bylo v lednu 2018 uvedeno 553 vazeb mezi českými a německými vysokými školami. Na německé straně bylo zastoupeno 172 vysokých škol, na české straně 45. 

Podrobnější informace naleznete zde:

https://www.internationale-hochschulkooperationen.de/home.html

Na začátek stránky