Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Zwischen Prag und Nikolsburg. Jüdisches Leben in den böhmischen Ländern / Mezi Prahou a Mikulovem. Židé v českých zemích

Illustrationsfoto

Illustrationsfoto, © Colourbox, Sergej Razvodovskij

Článek

Deutsche Version

Buchpräsentation

Kateřina Čapková / Hillel J. Kieval (eds.)

Zwischen Prag und Nikolsburg. Jüdisches Leben in den böhmischen Ländern

4. Februar 2020 ab 18 Uhr

Deutsche Botschaft Prag
Vlašská 19, 118 01 Praha 1

Ein internationales, neunköpfiges Autorenteam legt erstmals ein fundiertes Überblickswerk zur Geschichte jüdischen Lebens in den böhmischen Ländern von der Frühen Neuzeit bis in die unmittelbare Gegenwart vor. Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl Kontakte der jüdischen Bevölkerung mit ihren nichtjüdischen Nachbarn als auch der Blick in die Provinz und über die regionalen Grenzen hinaus.


Programm:

• Grußwort des Gesandten der deutschen Botschaft, Dr. Hans-Peter Hinrichsen

• Grußwort von Mgr. František Bányai, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Prag

• Einführung durch Dr. Martina Niedhammer, Collegium Carolinum München

• Anschließende Podiumsdiskussion mit:

Kateřina Čapková, Ph.D., Institut für Zeitgeschichte der tschechischen Akademie der Wissenschaften (Herausgeberin)

Michal Frankl, Ph.D., Masaryk-Institut und Archiv der tschechischen Akademie der Wissenschaften (Mitautor)

Petr Karas, Rektor der Prager Lauder-Schulen

Moderation: Dr. Zuzana Jürgens, Adalbert Stifter Verein München.


Die Veranstaltung wird simultan Deutsch-Tschechisch übersetzt.

Um Anmeldung (unten) bis spätestens 27. Januar 2020 wird gebeten.

Česká verze

Představení knihy

Kateřina Čapková / Hillel J. Kieval (eds.)

Mezi Prahou a Mikulovem. Židé v českých zemích

4. února 2020 od 18 hod.

Německé velvyslanectví v Praze
Vlašská 19, 118 01 Praha 1

Devítičlenný mezinárodní tým autorů zpracoval první fundované přehledové dílo o dějinách židovského života v českých zemích od raného novověku až po současnost. Kniha se zabývá kontakty židovského obyvatelstva s nežidovskými sousedy, ale nabízí také pohled do venkovských oblastí a napříč hranicemi jednotlivých regionů.


Program:

• uvítání – vyslanec německého velvyslanectví, Dr. Hans-Peter Hinrichsen

• uvítání – Mgr. František Bányai, předseda Židovské obce v Praze

• úvod – Dr. Martina Niedhammer, Collegium Carolinum, Mnichov

• následná pódiová diskuze, které se zúčastní:

Kateřina Čapková, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky (vyd.)

Michal Frankl, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR (spoluautor)

Petr Karas, ředitel Lauderových škol v Praze

Moderace: Dr. Zuzana Jürgens, Spolek Adalberta Stiftera, Mnichov


Akce bude simultánně tlumočena.

Registrace (dole) do 27. ledna 2020.


Na začátek stránky