Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Strategické dokumenty

Článek

High-tech strategie 2020 spojuje výzkumné a inovační aktivity spolkové vlády a sdružuje nejdůležitější představitele vědy a hospodářství, aby znalosti a nápady pokud možno co nejrychleji proměnili v inovace. Jednotlivé klíčové technologie a průřezová témata přispívají k řešení celospolečenských cílů v následujících oblastech - změna klimatu, energetika, zdraví, mobilita, komunikace a bezpečnost. V rámci vybraných deseti projektů budoucnosti strategie tyto cíle upřesňuje a hledá řešení.

Webová stránka poskytuje zajímavé vhledy do těchto projektů budoucnosti a rozvádí klíčové otázky pro Německo jako inovační zemi: Jak vypadá udržitelná strategie budoucnosti? Jaké potenciály mají informační a komunikační technologie budoucnosti? Kde stojí Německo v mezinárodním srovnání?

www.hightech-strategie.de

Tato strategie německé spolkové vlády z roku 2017 popisuje, jak by měl v budoucnu vypadat mezinárodní rozměr německého systému vzdělávání, výzkumu a inovací. Zabývá se digitalizací, zvyšující se soutěží v oblasti vědy a trhů, změnami životního prostředí a příčinami a důsledky migrace. V těchto oblastech navrhuje zároveň řešení.

Strategie ke stažení v angličtině: https://www.bmbf.de/publikationen/?E=31254Na začátek stránky