Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Orientace a informace z oblasti německé vědy a výzkumu

Článek

Iniciativa Věda v dialogu zprostředkovává kontakt mezi vědci a širokou veřejností všech věkových kategorií a úrovní vzdělání a podporuje diskusi o vědě a výzkumu v Německu.

https://www.wissenschaft-im-dialog.de/

Informační služba „Věda“ (idw) zprostředkovává kontakt mezi vědou a veřejností. Jako neziskové sdružení s několika sty napojenými institucemi představuje jednu z nejdůležitějších internetových platforem pro zprávy z oblasti vědy v německy mluvících zemích.

https://idw-online.de/de/

Chcete se orientovat na mezinárodním poli, navázat kontakty a nastartovat konkrétní projekty? Mezinárodní kooperace napomáhá úspěšné mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vzdělání.

http://www.kooperation-international.de/

Stránka pro poradenství a podporu poskytuje potřebné informace o možnostech podpory, přístup ke všem dokumentům pro podávání žádostí, informace o probíhajících a dokončených výzkumných projektech Spolkové republiky Německo.

https://www.foerderinfo.bund.de/Na začátek stránky