Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Uctění památky obětí nacismu a války - 2019

Článek

Četné akce v České republice jsou každoročně příležitostí k připomenutí památky obětí nacismu a války. Jejich uctění je zároveň varováním i závazkem. Těchto akcí se pravidelně účastní i zástupci německého velvyslanectví v Praze.


Terezín

Uctění památky obětí v Terezíně
Uctění památky obětí v Terezíně© picture alliance / GES-Sportfoto

Během tradičního pietního aktu připomínajícího památku obětí koncentračního tábora Terezín a věznice gestapa v Malé pevnosti v Terezíně uctila 19. května 2019 památku obětí holokaustu vedle četných politiků, zástupců diplomatického sboru, přeživších vězňů a občanů položením věnce také německá vyslankyně v ČR Christiana Markert.

 

V Terezíně byl na podzim roku 1941 z rozkazu zástupce říšského protektora Heydricha zřízen sběrný a tranzitní tábor, který byl nejdříve plánován hlavně pro židovské obyvatelstvo protektorátu Čechy a Morava. Po konferenci ve Wannsee roku 1942 byli do tohoto tábora deportováni i Židé z Německa a okupovaných evropských zemí. Koncem roku 1942 započaly transporty do vyhlazovacích táborů na východě. Z celkem 160 000 vězňů ghetta bylo do vyhlazovacích táborů deportováno přes 87 000; pouze 3 800 z nich se dožilo osvobození. V Terezíně zahynulo přes 35 000 lidí. Mnoho z nich je pochováno na Národním hřbitově, kde se pietní akt konal.

 

Lidice

Vzpomínkový akt v Lidicích 2018
Velvyslanec Christoph Israng při pokládání věnců v Památníku Lidice.© Památník Lidice

Každý rok se političtí představitelé, zástupci velvyslanectví a stovky hostů účastní pietního aktu připomínajícího výročí vyhlazení obce Lidice a utrpení jejich občanů. Obec Lidice, ležící asi 20 km od Prahy, nacisté srovnali se zemí v noci z 9. na 10. černa 1942 odplatou za zavraždění zástupce říšského protektora Heydricha československými účastníky odboje. 173 lidických mužů bylo na místě zastřeleno, ze 195 místních žen přežilo koncentrační tábor Ravensbrück 143 a po válce se do obce vrátilo pouze 17 z 98 dětí. Na místě bývalé obce vznikl v roce 1945 památník. Nové Lidice byly pro přeživší ženy a děti znovu vybudovány pár set metrů od původní vesnice. Vzpomínkové akce 15. června 2019 se zúčastnil velvyslanec Dr. Christoph Israng. 

 

Ležáky

Německý velvyslanec v Ležákách
Německý velvyslanec v Ležákách© Památník Ležáky

Druhým místem odplaty za zavraždění zástupce říšského protektora Heydricha československými účastníky odboje se staly Ležáky. 24. června 1942 bylo zastřeleno 34 dospělých obyvatel této obce a všechny domy zničeny. 13 ležáckých dětí bylo odvlečeno a později zabito v polském koncentračním táboře Chmelno. Tento masakr přežily jen dvě sestry. Na vzpomínkové akci v 77. výročí byl přítomen tiskový mluvčí velvyslanectvím, Dr. Guido Müntel. 

 

Lety

Vzpomínková akce - Lety 2018
Vzpomínková akce - Lety 2018© Německé velvyslanectví

Asi dvě stě hostů, pozůstalých, zástupců veřejného života a politiků včetně vyslankyně velvyslanectví Christiane Markert, uctilo 12. května 2019 památku obětí romského holokaustu. V táboře Lety bylo mezi rokem 1942 a 1943 internováno kolem 1 300 Romů, 326 z nich zde zemřelo. Nacistické rasové politice padlo za oběť kolem 90 % Romů, kteří před 2. světovou válkou žili na území dnešní České republiky. Od sedmdesátých let stál na místě bývalého tábora Lety velkokapacitní vepřín, který byl v listopadu 2017 českou vládou vykoupen, aby byl zbourán a na místě vznikl důstojný vzpomínkový areál. V dubnu 2018 převzalo tuto úlohu Muzeum romské kultury v Brně.

Krupka

Dne 24. dubna 1945 dorazil na nádraží v Bohosudově poblíž Teplic vlak s 1 880 vězni z koncentračních táborů. Během zastávky na nádraží zemřelo 313 vězňů. Po skončení války byl na místě masového hrobu postaven pomník. Velvyslanec Dr. Christoph Israng se 24. dubna 2019 zúčastnil pietního aktu v Krupce.

 

Roztoky u Prahy

Vzpomnínkový akt v Roztokách 2018
Vzpomnínkový akt v Roztokách 2018© Jan Žirovnický

Na letošním pietním aktu v Roztokách u Prahy uctil vedoucí kulturního oddělení německého velvyslanectví Markus Klinger spolu se zástupci obce, diplomatického sboru a s obyvateli památku obětí vlaku smrti, který koncem dubna 1945 zastavil v Roztokách. Ve svém projevu ocenil angažovanost místního obyvatelstva, které i přes veškeré nebezpečí vězňům pomáhalo.

Dne 29. dubna 1945 se na nádraží v Roztokách na jeden den zastavil vlak s asi 4 000 vězni z koncentračních táborů. Obyvatelům Roztok se podařilo vězňům podat jídlo a pití. Jedenáct vězňů, kteří v Roztokách zemřeli, zde bylo pochováno. Některým vězňům se s pomocí místních obyvatel podařilo uprchnout.

 

Hradištko

Obec Hradišťko asi 30 kilometrů jižně od Prahy si každoročně 8. května připomíná památku obětí bývalého koncentračního tábora, který se nacházel nedaleko této obce. Letošní pietní akce se zúčastnila vedoucí hospodářského referátu Rebecca Kašens.

V Hradišťku fungoval od roku 1943 pobočný tábor koncentračního tábora Flossenbürg. Od března 1944 zde bylo internováno přes 320 válečných zajatců především z Francie, ale také ze Španělska, Itálie, Belgie, Sovětského svazu a Polska. Ostrahu tábora zajišťovali příslušníci ženijního praporu SS z nedalekého výcvikového prostoru. V dubnu 1945 bylo více než 50 zajatců zastřeleno. 


Na začátek stránky