Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Uctění památky obětí nacismu a války - 2018

Článek

Četné akce v České republice jsou každoročně příležitostí k připomenutí památky obětí nacismu a války. Jejich uctění je zároveň varováním i závazkem. Těchto akcí se pravidelně účastní i zástupci německého velvyslanectví v Praze.


Terezín

Uctění památky obětí v Terezíně
Uctění památky obětí v Terezíně© picture alliance / GES-Sportfoto

Během tradičního pietního aktu připomínajícího památku obětí koncentračního tábora Terezín a věznice gestapa v Malé pevnosti v Terezíně uctil 20. května 2018 památku obětí holokaustu vedle četných politiků, zástupců diplomatického sboru, přeživších vězňů a občanů položením věnce také německý velvyslanec v ČR Dr. Christoph Israng.

V Terezíně byl na podzim roku 1941 z rozkazu zástupce říšského protektora Heydricha zřízen sběrný a tranzitní tábor, který byl nejdříve plánován hlavně pro židovské obyvatelstvo protektorátu Čechy a Morava. Po konferenci ve Wannsee roku 1942 byli do tohoto tábora deportováni i Židé z Německa a okupovaných evropských zemí. Koncem roku 1942 započaly transporty do vyhlazovacích táborů na východě. Z celkem 160 000 vězňů ghetta bylo do vyhlazovacích táborů deportováno přes 87 000; pouze 3 800 z nich se dožilo osvobození. V Terezíně zahynulo přes 35 000 lidí. Mnoho z nich je pochováno na Národním hřbitově, kde se pietní akt konal.

 

Lidice

Vzpomínkový akt v Lidicích 2018
Velvyslanec Christoph Israng při pokládání věnců v Památníku Lidice.© Památník Lidice

Každý rok se političtí představitelé, zástupci velvyslanectví a stovky hostů účastní pietního aktu připomínajícího výročí vyhlazení obce Lidice a utrpení jejich občanů. Obec Lidice, ležící asi 20 km od Prahy, nacisté srovnali se zemí v noci z 9. na 10. černa 1942 odplatou za zavraždění zástupce říšského protektora Heydricha československými účastníky odboje. 173 lidických mužů bylo na místě zastřeleno, ze 195 místních žen přežilo koncentrační tábor Ravensbrück 143 a po válce se do obce vrátilo pouze 17 z 98 dětí. Na místě bývalé obce vznikl v roce 1945 památník. Nové Lidice byly pro přeživší ženy a děti znovu vybudovány pár set metrů od původní vesnice. Vzpomínkové akce 10. července 2018 se zúčastnil velvyslanec Dr. Christoph Israng.  Již 23. dubna 2018 zde vysadil velvyslanec Israng první růže v Růžovém sadu, jako připomínku 100. výročí založení Československa. Více zde.

 

Ležáky

Německý velvyslanec v Ležákách
Německý velvyslanec v Ležákách© Památník Ležáky

Druhým místem odplaty za zavraždění zástupce říšského protektora Heydricha československými účastníky odboje se staly Ležáky. 24. června 1942 bylo zastřeleno 34 dospělých obyvatel této obce a všechny domy zničeny. 13 ležáckých dětí bylo odvlečeno a později zabito v polském koncentračním táboře Chmelno. Tento masakr přežily jen dvě sestry. Na vzpomínkové akci v 76. výročí byl přítomen velvyslanec Christoph Israng.

 

Lety

Vzpomínková akce - Lety 2018
Vzpomínková akce - Lety 2018© Německé velvyslanectví

Asi dvě stě hostů, pozůstalých, zástupců veřejného života a politiků uctilo 13. května 2018 památku obětí romského holokaustu. V táboře Lety bylo mezi rokem 1942 a 1943 internováno kolem 1 300 Romů, 326 z nich zde zemřelo. Nacistické rasové politice padlo za oběť kolem 90 % Romů, kteří před 2. světovou válkou žili na území dnešní České republiky. Od sedmdesátých let stál na místě bývalého tábora Lety velkokapacitní vepřín, který byl v listopadu 2017 českou vládou vykoupen, aby byl zbourán a na místě vznikl důstojný vzpomínkový areál. V dubnu 2018 převzalo tuto úlohu Muzeum romské kultury v Brně. Ve svém projevu ocenil snahy tehdejší vlády premiéra Sobotky i německý velvyslanec Dr. Christoph Israng, který zdůraznil, že se tak otevřela možnost důstojně na oběti vzpomínat.

Krupka

Dne 24. dubna 1945 dorazil na nádraží v Bohosudově poblíž Teplic vlak s 1 880 vězni z koncentračních táborů. Během zastávky na nádraží zemřelo 313 vězňů. Po skončení války byl na místě masového hrobu postaven pomník. Vedoucí právního a konzulárního oddělení německého velvyslanectví Elke Czempinski se 24. dubna 2018 zúčastnila pietního aktu v Krupce.

 

Roztoky u Prahy

Vzpomnínkový akt v Roztokách 2018
Vzpomnínkový akt v Roztokách 2018© Jan Žirovnický

Na letošním pietním aktu v Roztokách u Prahy uctil vedoucí tiskového oddělení německého velvyslanectví Guido Müntel spolu se zástupci obce, diplomatického sboru a s obyvateli památku obětí vlaku smrti, který koncem dubna 1945 zastavil v Roztokách. Ve svém projevu ocenil angažovanost místního obyvatelstva, které i přes veškeré nebezpečí vězňům pomáhalo.

Dne 29. dubna 1945 se na nádraží v Roztokách na jeden den zastavil vlak s asi 4 000 vězni z koncentračních táborů. Obyvatelům Roztok se podařilo vězňům podat jídlo a pití. Jedenáct vězňů, kteří v Roztokách zemřeli, zde bylo pochováno. Některým vězňům se s pomocí místních obyvatel podařilo uprchnout.

 

Prostějov

Vedoucí jazykového oddělení německého velvyslanectví Andreas Weber se zúčastnil 1. června 2018 odhalení pamětní tabule pro oběti holokaustu v Prostějově. Pamětní deska připomíná na prostějovském nádraží transporty židovského obyvatelstva do koncentračních táborů, které měly za následek 1300 obětí.

 


Na začátek stránky