Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Energetická transformace: otázky a odpovědi

Energetická transformace

Energetická transformace, © Colourbox

Článek

Jaké jsou stěžejní cíle energetické koncepce Spolkové vlády? Jak vypadá časový rámec? Zde se dozvíte více o tzv. německé energetické transformaci.

1. Jaké jsou stěžejní cíle energetické koncepce Spolkové vlády? Jak vypadá časový rámec?

Cílem je do konce roku 2022 plynulý vstup do éry obnovitelných energií a výstup z jaderné energie. Podíl obnovitelných energií na výrobě elektřiny má stoupnout z dnešních 17 procent spotřeby proudu na minimálně 35 procent v roce 2020. Do roku 2030 bude usilovat Spolková vláda o 50ti procentní podíl, v roce 2040 to má být 60 procent a 2050 80 procent.

2. Proč byla už zase přijata energetická koncepce?

Spolková vláda nerozhodla o nějaké nové energetické koncepci, nýbrž o opatřeních, pomocí kterých může být stávající energetická koncepce rychleji změněna: S ohledem na katastrofu reaktoru ve Fukušimě bylo nutné ještě jednou promyslet roli jaderné energie. Chceme rychleji než bylo původně plánováno odstoupit od jaderné energie.

3. Jak se bude měřit úspěch nové energetické koncepce Spolkové vlády a jaký bude dohled nad její přeměnou?

Spolková vláda bude realizaci programu opatření každoročně prověřovat na bázi fundovaného monitoringu. Kompetentní instituce (mimo jiné Pracovní společnost pro energetické bilance, Spolkový statistický úřad, Spolková agentura pro rozvodné sítě, Spolkový úřad pro životní prostředí, Spolkový kartelový úřad, Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu vývozu) budou pověřeny, aby každoročně dodávaly příspěvky k hlavním energeticko-politickým otázkám.

4. Už dlouho se káže o tom, že elektromobilita, sanace budov a budování elektrických drah jsou důležité projekty. Proč se napřed musí stát atomové neštěstí, aby se někdo těmito tématy zabýval?

Ta témata byla už hlavními částmi původní energetické koncepce a Spolková vláda již učinila celou řadu opatření: např. zřídila Národní platformu elektromobility a rozšířila platformu „Energetické sítě, které mají budoucnost“ (která chce podporovat zvláště přijetí nových elektrických tratí). Kromě toho ještě nechá Spolková vláda vypracovat tzv. vzorový plán hlavních bodů pro výstavbu sítí a podporu opatření k sanaci budov z fondů pro energii a klima.

5. Jak, z čeho a z jakých podílů bude v budoucnu sestávat zásobování energií v Německu?

Spolková vláda ve své energetické koncepci usiluje o to, aby do roku 2030 obnovitelné energie převzaly 30ti procentní podíl na.energetické spotřebě (elektřina, teplo, pohonné látky). Do roku 2040 má být tento podíl 45 %, do 2050 60 %.

6. Skutečně se může tak velká a zalidněná země jako Německo spolehnout výhradně na zdroje obnovitelné energie? Co se stane, když z těchto zdrojů (vítr a slunce) nebude dlouhodobě možné získat dostatek energie, aby se zajistilo zásobování?

Pozitivní vývoj obnovitelných energií ukazuje, že skrývají velký potenciál. Výroba elektřiny výhradně z obnovitelných energetických zdrojů je reálný cíl. Dnes činí podíl obnovitelných energií na výrobě elektřiny 17 procent – tendence silně stoupající. Důležité je ovšem také podporovat hospodárnost s energií, aby její spotřeba klesla. Zpočátku ještě budou v zajišťování zásobování hrát hlavní roli tradiční elektrárny, tedy plynové a uhelné; ty mohou kdykoliv dodávat proud. Další výstavbou sítí, inteligentními sítěmi, zlepšením napájecích prognóz pro větrné a solární energie a vývojem zásobovacích technologií bude zásobování zajišťovat také systém, založený převážně na obnovitelných energiích.

7. Jak pravděpodobné je, že změna energie nepřijde pozdě? Co říkají prognózy např. na vývoj emisí CO2?

Pomocí plánovaných opatření lze produkci CO2 snížit do roku 2050 o minimálně 80 procent. To je tzv. minimální snížení pro průmyslové země, aby se mohl dodržet plán Evropské unie omezit celosvětové zvyšování teploty o maximálně 2 stupně.

8. Slibujete si od přechodu k obnovitelným energiím také oživení německého hospodářství, které je na tom v této oblasti dobře?

Jak výstavba obnovitelných energií, tak také zvyšování energetické efektivnosti, vede k vývoji nových produktů, nových technologií a k novým možnostem exportu. Německé podniky jsou na tom dnes v těchto oblastech dobře. Mají pozoruhodné šance růstu. V současné době oblast obnovitelných energií zaměstnává kolem 370 000 lidí. Do roku 2030 se zaměstnanost může dále zvýšit na více než půl miliónu. Závisí to především na vývoji cen energií a úspěšném exportu v oblasti německých obnovitelných energií.

9. Jak dlouhodobé jsou plány Spolkové vlády v energetické oblasti, příp. na jak dlouhou dobu mohou v současné chvíli vůbec být reálné?

Energetická koncepce obsahuje celkovou strategii na čtyři desetiletí – do roku 2050.

10. Koordinuje Spolková vláda energetické záležitosti dlouhodobě také s našimi evropskými sousedy?

Evropská spolupráce je pevnou součástí naší energetické politiky. Společně s evropskými sousedy a Evropskou komisí pracuje Spolková vláda na dokončení evropského energetického vnitřního trhu, na vybudování celoevropských obnovitelných energií a elektrických sítí a na zvyšování hospodárnosti s energií. K tomu dojednala Evropská unie během německého předsednictví ctižádostivé cíle: 20 procent podíl obnovitelných energií do 2020, 20 procent zvýšení energetické hospodárnosti do 2020 a pokles emisí skleníkových plynů do 2020 o 20 procent oproti roku 1990.

11. Jaké státní/finanční podněty mají občany přimět k tomu, aby zacházeli hospodárněji s energií?

Spolková vláda zřídí fond energetické hospodárnosti. Z něho budou financovány důležité záměry pro občany – např. energetické sanace budov, šeky za úsporu energie a elektřiny pro domácnosti a přesvědčivé energetické průkazy (na základě poptávky a spotřeby) pro budovy. Pokud vlastník dosáhne nebo dokonce překoná energetické cílové hodnoty pro budovy předčasně, získá za to státní podporu. Také nájemníci budou z nového zateplení nebo nové techniky vytápění profitovat: výrazným snížením nákladů na energii. Jiný příklad: vozidla, která vyprodukují na kilometr méně než 50 gramů CO2 a budou pořízena do 31. prosince 2015, budou na 10 let osvobozeny od daně z vozidla. Navíc mohou řidiči, kteří používají elektroautomobil jako své druhé auto, používat tzv. měnitelné poznávací značky: budou potřebovat jen jednu poznávací značku a ušetří na pojišťovací prémii.

12. Jaká opatření musí každý jedinec učinit, aby ve svém všedním životě nakládal s energií hospodárněji a dlouhodobě s ní šetřil?

Důležité je např. využívání; úspornějších elektrospotřebičů, pokud možno energetické třídy A++. Ztráty při používání klidového režimu „Stand-by“ mohou být jednoduše vyřešeny vícenásobnou zásuvkou s hlavním vypínačem. Také při vytápění je možno šetřit energií. O jeden stupeň nižší teplota v místnosti může snížit náklady na topení asi o šest procent.

13. Jaká opatření učiní sama Spolková vláda, např. ve své správě, aby přispěla k vyšší úspoře energie?

Spolková vláda zavede u stávajících budov i u novostaveb vzorový model. U spolkových staveb klesne spotřeba tepla do roku 2020 oproti roku 2010 o 20 procent. Do 2050 má být dosaženo téměř klimaticky neutrálního stavu veřejných budov. „Program energetické úspory německých nemovitostí“ bude pokračovat. Všechny novostavby budou od 2012 podléhat tzv. standardu nízkoenergetických budov. Příkladem je novostavba Spolkového ministerstva životního prostředí v Berlíně. Jako první spolkový úřad pracuje od léta 2011 ministerstvo v nízkoenergetickém a pasivním domě.Je to modelový projekt, neboť pasivní domy byly dosud stavěny jako rodinné domy na zelené louce.

14. Půjdou např. spolkoví ministři dobrým příkladem a budou také sami šetřit energií, to znamená přejdou dlouhodobě na služební elektroautomobily?

Spolková vláda chce jít příkladem: Vozový park spolkové vlády přechází postupně na elektroautomobily. Od roku 2013 spotřebuje 10 procent automobilů méně než 50 gramů CO2 na kilometr.

 

Na začátek stránky