Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Omezený provoz pro návštěvníky

Artikel

Důležité informace k dostupnosti právního a konzulárního referátu německého velvyslanectví v Praze

Na konzulární referát německého velvyslanectví nebudou v žádném případě vpuštěny osoby bez předem sjednaného termínu.

V důsledku pandemie mohl konzulární referát německého velvyslanectví v době od září 2020 do dubna 2021 udržovat jen omezený provoz pro návštěvníky, již od 1. května 2021 však platí opět běžná úřední doba. I nadále však jsou návštěvy (i v případě potvrzení o žití, ztráty pasu) možné jen s předem sjednaným termínem.

Provoz byl omezen po dobu osmi měsíců a mnoho žadatelů se obávalo cesty, proto jsou termíny v současné době rychle obsazeny. Může se stát, že nenajdete volný termín na první pokus. Proto Vás prosíme, abyste to zkoušeli opakovaně, nové termíny uvolňujeme vždy týden dopředu. Pokud již objednaný termín nemůžete využít, prosím stornujte ho v zájmu ostatních.

V nouzových případech můžete sjednat termín krátkodobě prostřednictvím emailové adresy konsulat@prag.diplo.de. V e-mailu prosím popište svou situaci nouze, ujišťujte nás, že nevlastníte žádný další platný osobní doklad a jako přílohu prosím připojte oznámení o ztrátě či odcizení od policie, nebo kopii prošlého pasu.

Termíny pro žádosti o pasy/občanské průkazy, ověřování a osvědčování stejně jako víza lze sjednat výlučně prostřednictvím online rezervaního systému.

Upozorňujeme však, že, 

 • není možný vstup s doprovodem (výjimky platí pro osoby pečující o nezletilé žadatele a pro doprovod starších žadatelů, kteří nemohou jít sami, a pro osoby doprovázející za účelem tlumočení žadatele o vízum, kteří nedisponují dostatečnými znalostmi německého, českého či anglického jazyka),
 • vstup je umožněn pouze osobám, které si sjednaly termín, a termín lze sjednat pouze vždy pro jednu jednotlivou osobu,
 • současně budou vpuštěni nanejvýše dva žadatelé a bezprostředně po vyřízení dané úřední záležitosti musí konzulární referát opět opustit,
 • mohou být do budovy vpuštěny pouze osoby s rouškou. Roušku musí mít nasazenu po celou dobu pobytu v čekárně.
 • vpuštěni budou pouze žadatelé, kteří se na sjednaný termín dostaví včas,
 • při čekání na vstup do konzulárního referátu dodržujte doporučený odstup od ostatních,
 • vpuštěni budou pouze žadatelé, kteří s sebou mají všechny podklady potřebné pro danou žádost (zejména vyplněné žádosti).

Cestovní pasy / občanské průkazy

 Termíny na podávání žádostí o cestovní pasy a občanské průkazy je možné zarezervovat prostřednictvím online rezervačního systému.

Prosíme o pochopení, že kromě termínů pro podání žádosti o německé průkazy dostupných online, nemůže velvyslanectví poskytnout žádné další zvláštní termíny. Na zaslané dotazy ohledně dalších termínů týkajících se osobních průkazů neodpovídáme.

Nové termíny jsou zpřístupňovány každý pracovní den vždy týden dopředu. Pokud již objednaný termín nemůžete využít, prosím stornujte ho v zájmu ostatních.

V zájmu ostatních žadatelů, jejichž jediný osobní doklad již nemá platnost, nebo kterému platnost brzy končí, Vás prosíme, abyste si pokud možno nesjednávali termíny v červenci nebo srpnu, pokud ještě vlastníte platný německý osobní doklad (pas nebo OP), nebo osobní doklad Vaší další státní příslušnosti, který platí ještě do konce září nebo déle. Děkujeme Vám za pochopení.

V nouzových případech můžete sjednat termín krátkodobě prostřednictvím emailové adresy konsulat@prag.diplo.de. V e-mailu prosím popište svou situaci nouze, ujišťujte nás, že nevlastníte žádný další platný osobní doklad a jako přílohu prosím připojte oznámení o ztrátě či odcizení od policie, nebo kopii prošlého pasu.

Zde odkazujeme na naše obecné informace ohledně podávání žádostí o cestovní pas, které naleznete na našich webových stránkách na adrese www.prag.diplo.de/pasy.

Termíny jsou určeny pouze žadatelům, kteří

 • si stáhli žádost ze stránek velvyslanectví a úplně ji vyplnili;
 • mají u sebe pasové fotografie vhodné pro průkazy s biometrickými údaji;
 • mají připraveny originály všech dokumentů uvedených v našich informačních materiálech (bez ohledu na to, zda v minulosti na velvyslanectví již o pas žádali, či nikoliv)
 • souhlasí s tím, že jim požadované doklady budou po vystavení zaslány jako cenné psaní a uhradí náklady, které jsou s tím spojeny.

Poplatky lze uhradit bezhotovostně pouze pomocí karty Visa nebo Mastercard a v hotovosti pouze v českých korunách.

Ověřování a osvědčování

Termíny pro ověřování a osvědčování je možné sjednávat prostřednictvím online rezervačního systému.

Rezervace termínu je nutná i v případě osob, které potřebují potvrzení o žití či potvrzení o překročení hranice.

Vezměte prosím na vědomí, že v případě potvrzení o žití platí pro všechny osoby s nárokem na výplatu německého důchodového pojištění žijící v zahraničí zjednodušený postup. Potvrzení o žití nemusí potvrdit úřad v místě bydliště. Příjemci důchodového pojištění vyplní potvrzení o žití a zašlou ho (bez úředního potvrzení) německé správě důchodového pojištění (Deutsche Rentenversicherung).

Prosíme o pochopení, že kromě termínů dostupných online, nemůže velvyslanectví poskytnout žádné další zvláštní termíny. Na zaslané dotazy ohledně dalších termínů neodpovídáme.

Nové termíny jsou zpřístupňovány každý pracovní den vždy týden dopředu.

Vezměte prosím na vědomí, že budou vpuštěni pouze žadatelé, kteří mají u sebe originály všech dokumentů uvedených na našich webových stránkách či v našich informačních materiálech a zároveň mají trvalý pobyt a bydliště v České republice.

Poplatky lze uhradit bezhotovostně pouze pomocí karty Visa nebo Mastercard a v hotovosti pouze v českých korunách. 

Oznámení o narození dítěte

Zatím není možné si prostřednictvím online rezervačního systému zarezervovat termín v souvislosti s oznámením o narození dítěte či prohlášením o jménu dítěte. O přidělení termínu v těchto případech rozhoduje velvyslanectví. K dispozici jsou termíny v pondělí, úterý a v pátek v 11:10 a ve středu v 13:30. Dejte nám prosím vědět, který den Vám nejvíce vyhovuje. Velvyslanectví Vám následně přidělí nejbližší volný termín.

Za tímto účelem nám na e-mailovou adresu konsulat@prag.diplo.de ve formátu PDF zašlete sken následujících dokumentů:

 1. strojově vyplněný formulář oznámení o narození dítěte,
 2. rodný list dítěte
 3. rodné listy obou rodičů
 4. oddací list rodičů nebo doklad o uznání otcovství
 5. cestovní pas/občanský průkaz a/nebo doklad o státní příslušnosti obou rodičů

Velvyslanectví Vám po kontrole Vašich podkladů sdělí, kdy se máte kvůli oznámení o narození dítěte dostavit. Chtěli bychom Vás předem upozornit, že bohužel není zásadně možné poskytnout náhradní termín.

Upozorňujeme rovněž na to, že vstup bude umožněn pouze žadatelům, kteří budou mít u sebe originál všech podkladů uvedených na našich webových stránkách nebo v našich informačních materiálech a kteří již kompletně vyplnili žádost o vystavení oznámení o narození dítěte v zahraničí.

České matriční listiny musí být v originále a opatřeny vícejazyčným formulářem podle nařízení EU 2016/1191, listiny týkající se uznání otcovství musí být přeloženy soudním tlumočníkem.

Poplatky lze uhradit bezhotovostně pouze pomocí karty Visa nebo Mastercard a v hotovosti pouze v českých korunách.

Víza

Od 17. května 2021 mohou být víza vydávána pro všechny účely pobytu, s výjimkou „Working Holiday“.

Termíny lze sjednat pouze prostřednictvím online rezervačního systému.  Pokud žádný termín není k dispozici, objevuje se oznámení „Unfortunately, there are no appointments available at this time. New appointments will be made available for booking at regular intervals.“ (česky: Bohužel v současné době není k dispozici žádný termín. Nové termíny k objednávání pravidelně uvolňujeme.)

Mimo online rezervační systém nelze poskytnout žádné další termíny. Na žádosti o mimořádné termíny za účelem žádosti o vízum neodpovídáme.

Informace a upozornění ohledně víz a nutných podkladů najdete na našich stránkách o vízech

Important notice on the opening of the legal and consular section of the Embassy Prague


nach oben