Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Omezené návštěvy

Artikel

Důležité informace k dostupnosti právního a konzulárního referátu německého velvyslanectví v Praze

Na konzulární referát německého velvyslanectví nebudou v žádném případě vpuštěny osoby bez předem sjednaného termínu.

Vzhledem k vývoji počtu případů nákazy koronavirem v České republice je velvyslanectví bohužel nuceno od 14. 9. 2020 omezit svůj provoz pro návštěvníky.

Zejména nebude do odvolání možné podávat žádosti o udělení víz.

Ohledně vyzvednutí víz budou žadatelé informováni e-mailem. Na dotazy týkající se stavu zpracování nebo podání žádosti o vízum či jeho vyzvednutí neodpovídáme.

Velvyslanectví bude na svých stránkách informovat, jakmile bude možné o víza opět žádat.

Termíny na podávání žádostí o cestovní pasy a občanské průkazy i na ověřování a osvědčování lze sjednávat prostřednictvím online rezervačního systému velvyslanectví.

Upozorňujeme však, že,

 • není možný vstup s doprovodem (výjimky platí pro osoby pečující o nezletilé žadatele a pro doprovod starších žadatelů, kteří nemohou jít sami, a pro osoby doprovázející za účelem tlumočení žadatele o vízum, kteří nedisponují dostatečnými znalostmi německého, českého či anglického jazyka),
 • vstup je umožněn pouze osobám, které si sjednaly termín, a termín lze sjednat pouze vždy pro jednu jednotlivou osobu,
 • současně budou vpuštěni nanejvýše dva žadatelé a bezprostředně po vyřízení dané úřední záležitosti musí konzulární referát opět opustit,
 • mohou být do budovy vpuštěny pouze osoby s rouškou. Roušku musí mít nasazenu po celou dobu pobytu v čekárně.
 • vpuštěni budou pouze žadatelé, kteří se na sjednaný termín dostaví včas,
 • při čekání na vstup do konzulárního referátu dodržujte doporučený odstup od ostatních,
 • vpuštěni budou pouze žadatelé, kteří s sebou mají všechny podklady potřebné pro danou žádost (zejména vyplněné žádosti).

Cestovní pasy / občanské průkazy

 Termíny na podávání žádostí o cestovní pasy a občanské průkazy je možné zarezervovat prostřednictvím online rezervačního systému.

Prosíme o pochopení, že kromě termínů pro podání žádosti o německé průkazy dostupných online, nemůže velvyslanectví poskytnout žádné další zvláštní termíny. Na zaslané dotazy ohledně dalších termínů týkajících se osobních průkazů neodpovídáme.

Nové termíny jsou zpřístupňovány každý pracovní den vždy týden dopředu.

Zde odkazujeme na naše obecné informace ohledně podávání žádostí o cestovní pas, které naleznete na našich webových stránkách na adrese www.prag.diplo.de/pasy.

Termíny jsou určeny pouze žadatelům, kteří

 • si stáhli žádost ze stránek velvyslanectví a úplně ji vyplnili;
 • mají u sebe pasové fotografie vhodné pro průkazy s biometrickými údaji;
 • mají připraveny originály všech dokumentů uvedených v našich informačních materiálech (bez ohledu na to, zda v minulosti na velvyslanectví již o pas žádali, či nikoliv)
 • souhlasí s tím, že jim požadované doklady budou po vystavení zaslány jako cenné psaní a uhradí náklady, které jsou s tím spojeny.

Poplatky lze uhradit bezhotovostně pouze pomocí karty Visa nebo Mastercard a v hotovosti pouze v českých korunách.

Ověřování a osvědčování

Termíny pro ověřování a osvědčování je možné sjednávat prostřednictvím online rezervačního systému.

Rezervace termínu je nutná i v případě osob, které potřebují potvrzení o žití či potvrzení o překročení hranice.

Vezměte prosím na vědomí, že v případě potvrzení o žití platí pro všechny osoby s nárokem na výplatu německého důchodového pojištění žijící v zahraničí zjednodušený postup. Potvrzení o žití nemusí potvrdit úřad v místě bydliště. Příjemci důchodového pojištění vyplní potvrzení o žití a zašlou ho (bez úředního potvrzení) německé správě důchodového pojištění (Deutsche Rentenversicherung).

Prosíme o pochopení, že kromě termínů dostupných online, nemůže velvyslanectví poskytnout žádné další zvláštní termíny. Na zaslané dotazy ohledně dalších termínů neodpovídáme.

Nové termíny jsou zpřístupňovány každý pracovní den vždy týden dopředu.

Vezměte prosím na vědomí, že budou vpuštěni pouze žadatelé, kteří mají u sebe originály všech dokumentů uvedených na našich webových stránkách či v našich informačních materiálech a zároveň mají trvalý pobyt a bydliště v České republice.

Poplatky lze uhradit bezhotovostně pouze pomocí karty Visa nebo Mastercard a v hotovosti pouze v českých korunách. 

Oznámení o narození dítěte

Zatím není možné si prostřednictvím online rezervačního systému zarezervovat termín v souvislosti s oznámením o narození dítěte či prohlášením o jménu dítěte. O přidělení termínu v těchto případech rozhoduje velvyslanectví. K dispozici jsou termíny v pondělí, úterý a v pátek v 11:10 a ve středu v 13:30. Dejte nám prosím vědět, který den Vám nejvíce vyhovuje. Velvyslanectví Vám následně přidělí nejbližší volný termín.

Za tímto účelem nám na e-mailovou adresu konsulat@prag.diplo.de ve formátu PDF zašlete sken následujících dokumentů:

 1. strojově vyplněný formulář oznámení o narození dítěte,
 2. rodný list dítěte
 3. rodné listy obou rodičů
 4. oddací list rodičů nebo doklad o uznání otcovství
 5. cestovní pas/občanský průkaz a/nebo doklad o státní příslušnosti obou rodičů

Velvyslanectví Vám po kontrole Vašich podkladů sdělí, kdy se máte kvůli oznámení o narození dítěte dostavit. Chtěli bychom Vás předem upozornit, že bohužel není zásadně možné poskytnout náhradní termín.

Upozorňujeme rovněž na to, že vstup bude umožněn pouze žadatelům, kteří budou mít u sebe originál všech podkladů uvedených na našich webových stránkách nebo v našich informačních materiálech a kteří již kompletně vyplnili žádost o vystavení oznámení o narození dítěte v zahraničí.

České matriční listiny musí být v originále a opatřeny vícejazyčným formulářem podle nařízení EU 2016/1191, listiny týkající se uznání otcovství musí být přeloženy soudním tlumočníkem.

Poplatky lze uhradit bezhotovostně pouze pomocí karty Visa nebo Mastercard a v hotovosti pouze v českých korunách.


Important notice on the opening of the legal and consular section of the Embassy Prague


nach oben