Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Omezený provoz pro návštěvníky

Artikel

Důležité informace k dostupnosti právního a konzulárního oddělení německého velvyslanectví v Praze

Návštěva konzulárního oddělení německého velvyslanectví je zásadně možná pouze s předem sjednaným termínem.

Také návštěvy související se zpoplatněným potvrzením o žití či ztrátou pasu jsou zásadně možné jen s předem sjednaným termínem.

Dostupné termíny se v současné době vždy velice rychle plní. Prosíme Vás o pochopení, protože se může stát, že volný termín nenajdete hned na první pokus. Nové termíny uvolňujeme každý pracovní den, a to vždy na týden dopředu. Pokud Vámi zarezervovaný termín nemůžete využít, v zájmu ostatních jej prosím co nejdříve stornujte.

V nouzových případech můžete sjednat termín narychlo prostřednictvím e-mailové adresy konsulat@prag.diplo.de nebo telefonicky. V e-mailu prosím popište, v čem Vaše nouzová situace spočívá, potvrďte, že nemáte žádný další platný průkaz totožnosti, a jako přílohu prosím připojte oznámení o ztrátě či odcizení od policie, nebo kopii daného prošlého pasu.

Termíny pro žádosti o pasy / občanské průkazy, ověřování a osvědčování lze i nadále sjednat výlučně prostřednictvím online rezervačního systému velvyslanectví. Vezměte prosím na vědomí, že sjednání termínu není nutné, pokud žádáte o potvrzení o žití v souvislosti se státním důchodovým  pojištěním či pro potřeby úřadů, které řeší otázky odškodňování, nebo pokud žádáte potvrzení o překročení hranice. Pro vyřízení těchto záležitostí se můžete na konzulární oddělení dostavit od pondělí do pátku mezi 9:00 a 12:00 hod. a také ve středu odpoledne mezi 14:00 a 15:00 hod.

Pro vystavení potvrzení o žití pro potřeby soukromého důchodového připojištění (zaměstnanecké nebo soukromé připojištění) si musíte v online rezervačním systému předem sjednat termín pro ověření podpisu. Termín si můžete sjednat také v případě, že žádáte o potvrzení o překročení hranice, a vyhnete se tak případném dlouhému čekání na velvyslanectví. Odkaz pro objednání naleznete pod možností „potvrzení o překročení hranice“).

Upozorňujeme však, že, 

  • není možný vstup s doprovodem (výjimky platí pro osoby pečující o nezletilé žadatele a pro doprovod starších žadatelů, kteří nemohou jít sami, a pro osoby doprovázející za účelem tlumočení pro žadatele o vízum, kteří nedisponují dostatečnými znalostmi německého, českého či anglického jazyka),
  • vstup je umožněn pouze osobám, které si sjednaly termín, a termín lze sjednat vždy pouze pro jednu jednotlivou osobu,
  • budou vpuštěni nanejvýše dva žadatelé současně, a že musí žadatelé bezprostředně po vyřízení dané úřední záležitosti konzulární referát opustit,
  • vpuštěni budou pouze žadatelé, kteří se na sjednaný termín dostaví včas,
  • při čekání na vstup do prostor konzulárního referátu dodržujte doporučený odstup od ostatních (1,5 m),
  • vpuštěni budou pouze žadatelé, kteří s sebou mají všechny podklady potřebné pro danou žádost (zejména vyplněné žádosti).

Cestovní pasy / občanské průkazy / průkazy elektronické totožnosti

 Termíny na podávání žádostí o cestovní pasy, občanské průkazy a průkazy elektronické totožnosti pro občany EU je možné zarezervovat prostřednictvím online rezervačního systému.

Prosíme o pochopení, že kromě termínů pro podání žádosti o německé průkazy, které jsou dostupné online, nemůže velvyslanectví poskytnout žádné další zvláštní termíny. Na zaslané dotazy ohledně dalších termínů týkajících se průkazů totožnosti neodpovídáme.

Nové termíny jsou zpřístupňovány každý pracovní den, a to vždy na týden dopředu.

Pokud chcete sjednat termín pro nejméně tříčlennou rodinu s nezletilými dětmi a nedaří se Vám najít po sobě jdoucí termíny, obraťte se prosím prostřednictvím e-mailu na konzulární oddělení. V e-mailu uveďte příjmení, jméno a datum narození všech žadatelů a také své telefonní číslo. Konzulární oddělení Vám následně přidělí nejbližší volné navazující termíny. Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o zvláštní termín, na který se je nutné dostavit. Alternativní termíny nenabízíme. 

Obecné informace k podávání žádostí o cestovní pas, občanský průkaz nebo průkaz elektronické totožnosti naleznete na našich webových stránkách na adrese www.prag.diplo.de/pasy.

Termíny jsou určeny pouze žadatelům, kteří

 

  • si stáhli žádost ze stránek velvyslanectví a úplně ji vyplnili;
  • mají u sebe pasové fotografie vhodné pro průkazy s biometrickými údaji;
  • mají připraveny originály všech dokumentů uvedených v našich informačních materiálech (bez ohledu na to, zda v minulosti na velvyslanectví již o pas žádali, či nikoliv) 

Poplatky lze uhradit bezhotovostně pouze pomocí karty Visa nebo Mastercard a v hotovosti pouze v českých korunách.

Ověřování a osvědčování

Termíny pro ověřování a osvědčování je možné sjednávat prostřednictvím online rezervačního systému.

Rezervace termínu je nutná i v případě osob, které potřebují zpoplatněné potvrzení o žití.

Vezměte prosím na vědomí, že žádost potvrzení o žití, které má formu vícejazyčného formuláře, by měl žadatel podat pokud možno na českých úřadech (úřady evidence obyvatel, příp. Czech Point) nebo prostřednictvím českých notářů či rabinátů.

Sjednání termínu není nutné, pokud žádáte o potvrzení o žití v souvislosti se státním důchodovým pojištěním či pro potřeby úřady, které řeší otázky odškodňování, nebo pokud žádáte o potvrzení o překročení hranice. Pro vyřízení těchto záležitostí se můžete na konzulární oddělení dostavit od pondělí do pátku mezi 9:00 a 12:00 hod. a také ve středu odpoledne mezi 14:00 a 15:00 hod.

Pro vystavení potvrzení o žití pro potřeby soukromého důchodového připojištění (zaměstnanecké nebo soukromé připojištění) si musíte v online rezervačním systému předem sjednat termín pro ověřování podpisu. Termín si můžete sjednat také v případě, že žádáte o potvrzení o překročení hranice, a vyhnete se tak případném dlouhému čekání na velvyslanectví. Odkaz pro objednání naleznete pod možností „potvrzení o překročení hranice“).

Prosíme o pochopení, že kromě termínů dostupných online, nemůže velvyslanectví poskytnout žádné další zvláštní termíny. Na zaslané dotazy ohledně dalších termínů neodpovídáme.

Nové termíny jsou zpřístupňovány každý pracovní den vždy týden dopředu.

Vezměte prosím na vědomí, že budou vpuštěni pouze žadatelé, kteří mají u sebe originály všech dokumentů uvedených na našich webových stránkách či v našich informačních materiálech a zároveň mají trvalý pobyt a bydliště v České republice.

Poplatky lze uhradit bezhotovostně pouze pomocí karty Visa nebo Mastercard a v hotovosti pouze v českých korunách. 

Termíny na osvědčování (žádosti o dědický list, evropské dědické osvědčení, čestné prohlášení, uznání otcovství atd.) i nadále určuje velvyslanectví.

Oznámení o narození dítěte

Zatím není možné si prostřednictvím online rezervačního systému zarezervovat termín v souvislosti s oznámením o narození dítěte či prohlášením o jménu dítěte. O přidělení termínu v těchto případech rozhoduje velvyslanectví. K dispozici jsou termíny v pondělí, úterý a v pátek v 11:10 a ve středu v 13:30. Dejte nám prosím vědět, který den Vám nejvíce vyhovuje. Velvyslanectví Vám následně přidělí nejbližší volný termín.

Za tímto účelem nám e-mailem zašlete ve formátu PDF sken dokumentů uvedených na našich stránkách.

Velvyslanectví Vám po kontrole Vašich podkladů sdělí, kdy se máte kvůli oznámení o narození dítěte dostavit. Chtěli bychom Vás předem upozornit, že poskytnutí náhradního termínu bohužel zásadně není možné.

Upozorňujeme rovněž na to, že vstup bude umožněn pouze žadatelům, kteří budou mít u sebe originál všech podkladů uvedených na našich webových stránkách nebo v našich informačních materiálech a kteří již kompletně vyplnili žádost o vystavení oznámení o narození dítěte v zahraničí.

České matriční listiny musí být v originále a opatřeny vícejazyčným formulářem podle nařízení EU 2016/1191, listiny týkající se uznání otcovství musí být přeloženy soudním tlumočníkem.

Poplatky lze uhradit bezhotovostně pouze pomocí karty Visa nebo Mastercard a v hotovosti pouze v českých korunách.

Víza

Od 17. května 2021 mohou být víza vydávána pro všechny účely pobytu.

Termíny lze sjednat pouze prostřednictvím online rezervačního systému.  Pokud žádný termín není k dispozici, objevuje se oznámení „Unfortunately, there are no appointments available at this time. New appointments will be made available for booking at regular intervals.“ (česky: Bohužel v současné době není k dispozici žádný termín. Nové termíny k objednávání pravidelně uvolňujeme.)

Mimo online rezervační systém nelze poskytnout žádné další termíny. Na žádosti o mimořádné termíny za účelem žádosti o vízum neodpovídáme.

Pokud chcete sjednat termín pro nejméně tříčlennou rodinu s nezletilými dětmi a nedaří se Vám najít navazujícípo sobě jdoucí termíny, obraťte se prosím prostřednictvím e-mailu na konzulární oddělení. V tomto e-mailu uveďte příjmení, jméno a datum narození, státní příslušnost , účel víza všech žadatelů, jakož i bydliště v České republice a v Německu a své telefonní číslo. Konzulární oddělení Vám následně přidělí nejbližší volné navazující termíny. Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o zvláštní termín, na který se je nutné dostavit. Alternativní termíny nenabízíme.

Informace a upozornění ohledně víz a nutných podkladů najdete na našich stránkách o vízech

Important notice on the opening of the legal and consular section of the Embassy Prague


nach oben