Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Strategický dialog mezi Českou republikou a Německem

Artikel

Strategický dialog s sebou přináší ještě intenzivnější vztahy mezi Českou republikou a Německem. Důraz je kladen na devět hlavních témat a oblastí spolupráce.

Strategický dialog
Podepsání Společného prohlášení dne 1. 7. 2015 v Berlíně.© Photothek/Köhler

Česko-německý strategický dialog zahájili ministři zahraničí obou zemí v červenci roku 2015 podpisem Společného prohlášení. Slouží jako platforma pro pravidelná jednání různých ministerstev o bilaterálních tématech či vzájemné spolupráci na mezinárodním poli. Cílem Strategického dialogu je posilovat vzájemnou důvěru a zajistit nepřetržitou výměnu informací. V závislosti na tématu či konkrétních potřebách se jednání mohou zúčastnit i zástupci parlamentů, spolkových zemí, územně-správních celků či občanské společnosti z obou zemí.

Na základě předchozího zhodnocení se ministři zahraničí Heiko Maas a Tomáš Petříček v září 2019 dohodli na pokračování Strategického dialogu. V důsledku koronavirové pandemie byla letos platnost pracovního programu prodloužena až do roku 2022. V současnosti existuje celkem 11 pracovních skupin, které se zabývají nejrůznějšími tématy, od evropské politiky přes energetiku a dopravu až po vnitřní bezpečnost. Každá pracovní skupina má na starosti řadu záměrů a konkrétních projektů. Koordinátory Strategického dialogu jsou velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze a náměstek Sekce evropské Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Unterzeichnung Arbeitsprogramm 30.09.2019 BM Maas & AM Petricek
Unterzeichnung Arbeitsprogramm 30.09.2019 BM Maas & AM Petricek© MZV ČR


nach oben