Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Projektová soutěž: Ochrana klimatu spojuje Evropu

Tisková zpráva

„Evropská iniciativa na ochranu klimatu“ otevírá druhé kolo podpory. Také české organizace se mohou opět úspěšně programu zúčastnit.

„Evropská iniciativa na ochranu klimatu“ (EUKI) Spolkového ministerstva životního prostředí vyzývá zainteresované neziskové organizace, aby podaly návrhy na spolupráci v oblasti ochrany klimatu v rámci EU. Bilaterální a multilaterální projekty mají zintenzivnit nejen výměnu poznatků a postupů při ochraně klimatu mezi členskými státy EU, ale i diskuzi o ochraně klimatu obecně. Návrhy projektů, při nichž mají spolupracovat zástupci nebo organizace ze dvou nebo více zemí EU, mohou být podány do 16. března 2018. Jako výsledek prvního podpůrného kola se od roku 2017 podílejí na třech celoevropských projektech i partneři z České republiky.

V uplynulém roce bylo vybráno 22 projektů, které se zabývaly vzděláváním v oblasti ochrany klimatu, dále byla předložena inovativní řešení ke zvýšení energetické efektivity v budovách nebo ke snížení skleníkových plynů v oblasti energie, dopravy a zemědělství. Cílovými skupinami projektů  EUKI jsou vlády, obce, vzdělávací instituce a aktéři z občanské společnosti, vědy a hospodářství převážně ve střední, východní a jižní Evropě.

Na třech projektech z prvního kola s podporou ve výši mezi 360.000 eury a 2,7 miliony eur se podílejí i partneři z České republiky s cílem vyvinout národní klimatické dlouhodobé strategie, vyškolit „Energie-Scouts“ pro podniky nebo podpořit občanské skupiny při realizaci evropských cílů v oblasti klimatu.

Spolková ministryně životního prostředí Barbara Hendricks: „V Evropské unii máme mimořádnou šanci společně usilovat o ochranu klimatu a dosáhnout tak cílů Pařížské klimatické dohody. Přitom je důležité zapojit všechny evropské státy a zakotvit tak ochranu klimatu jako pojící element v Evropě. Soutěží Evropské iniciativy na ochranu klimatu podporujeme dobré projekty, které zároveň podporují přeshraniční dialog a výměnu zkušeností.“

Informace o podpoře a informace o běžících projektech EUKI naleznete na www.euki.de

 

Související informace

Na začátek stránky