Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

20 let Česko-německé deklarace: navzdory složité minulosti úspěšně do společné evropské budoucnosti

Článek


Když předseda vlády Václav Klaus, spolkový kancléř Helmuth Kohl a ministři zahraničí obou zemí 21. ledna 1997 podepsali Česko-německou deklaraci, skončily tak téměř dva roky občas složitého vyjednávání. Navzdory vnitropolitickým debatám však byly obě strany pevně odhodlané deklaraci uzavřít. Neměla představovat jednoduché ukončení jedné kapitoly česko-německých dějin, měla být především začátkem kapitoly nové.

Ústředním motivem a mottem deklarace je, že zatížení z minulosti nestojí v cestě budoucího utváření vzájemných vztahů:

„Obě strany se shodují v tom, že spáchané křivdy náležejí minulosti, a že tudíž zaměří své vztahy do budoucnosti.“

Deklarací obě strany uznaly, že mají jiný právní náhled na události minulosti. Toto vyjádření vzájemného respektu a skutečnost, že se obě země vzájemně uznaly jako rovnocenní sousedé, upevnily partnerství mezi Českou republikou a Německem, umožnily prohloubení bilaterálních vztahů a vnesly do nich významnou dynamiku.

Po 20 letech se skutečně ukazuje, že otázky minulosti v rámci dnešních tak různorodých a intenzivních vztahů již nestojí v popředí, ani nezpůsobují výčitky či strach. Do nakládání se společnou minulostí se vrátila normalita. Na obou stranách panuje otevřenost a ochota ke společnému vzpomínání, osvětě a zpracování minulosti.


"Dnes můžeme s vděčností a hrdostí pozorovat, že duch deklarace stále žije. Němci a Češi se již dávno stali dobrými sousedy a blízkými přáteli."
- kancléřka Angela Merkel k 20. výročí Česko-německé dekalarace

Důležitou roli zde hrály a hrají formáty dialogu a spolupráce, které vznikly mj. na základě Česko-německé deklarace: Česko-německý fond budoucnosti od roku 1998 poskytl cca 54 mil. eur, tedy téměř 1,5 mld. Kč, na odškodnění obětí nacismu a na zhruba 9 500 česko-německých projektů zejména v oblasti školních výměn, výměn mládeže i kulturní spolupráce. Kromě toho Česko-německé diskusní fórum umožňuje pravidelná setkání vědců, zástupců občanské společnosti a politiků z obou zemí, při kterých mohou diskutovat o historických i aktuálních otázkách bilaterálních vztahů. Česko-německé fórum mládeže od roku 2001 prostřednictvím vlastních projektů podporuje zapojování mladých lidí do občanské společnosti a přeshraniční porozumění a přátelství.

Deklarace byla milníkem v bilaterálních vztazích mezi Českou republikou a Německem a dodnes tvoří základ naší spolupráce.


další informace

Související informace

Na začátek stránky