Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Podpora pohraničí Evropskou unií

Článek

Evropská unie v rámci své kohezní politiky cíleně podporuje příhraniční regiony svých členských států. Tyto regiony – ať už se nacházejí u vnitrostátních hranic nebo u hranic mořských – často vykazují strukturální problémy, protože kvůli své okrajové poloze nejsou tak propojené jako regiony s centrálnější polohou. Cílém podpory EU je proto posílení ekonomické a sociální soudržnosti v EU. Regiony, které spolu sousedí a přesto kvůli dělící čáře státních hranic skoro vůbec nejsou z ekonomického a sociálního hlediska spojené, by měly časem srůst a navzájem se podporovat.

V česko-německých příhraničních regionech jsou tyto projekty podporovány v rámci sasko-české a bavorsko-české spolupráce. Unijní program na podporu (Interreg III A) poskytl česko-saskému pohraničí v letech 2000 až 2006 190 mil. € a česko-bavorskému pohaničí v stejném období 76 mil. €. Národní kofinancování zvýšilo celkove dotace na 225 mil € respektive na 147 mil. €.

Nástupcem programu Interreg III A je pro období 2007 až 2013 „Evropská territoriální spolupráce“, která se částečně nazývá také Interreg IV. V tomto časovém období bude česko-saské pohraničí subvencováno částkou 207 mil. € a česko-bavorské pohraničí částkou 115 mil. €.

Související informace

Na začátek stránky