Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Vojenská spolupráce

Spolková ministryně obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová navštívila 17. července 2020 v Praze svého českého kolegu Lubomíra Metnara.

Spolková ministryně obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová navštívila 17. července 2020 v Praze svého českého kolegu Lubomíra Metnara., © Tobias Koch

Článek

Základem a výchozím bodem pro německo-českou spolupráci ve vojenské oblasti je Ujednání mezí Ministerstvem obrany České republiky a Spolkové ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo z 24. května 1993. To definuje oblasti spolupráce mezi armádami obou zemí, kterými jsou např. bezpečnostní a vojenská politika, výcvik a vzdělávání vojenského a civilního personálu, provoz a nasazování ozbrojených sil, organizační struktury a plánovací postupy armády, kontrola zbrojení a ochrana životního prostředí v armádě.

Tento základ byl v roce 2004 konkretizován v dokumentu „Guidance Paper“, který v roce 2015 převzal i česko-německý Strategický dialog. Od té doby je vojenská spolupráce dále rozvíjena v rámci jeho pracovní skupiny pro bezpečnost a obrannou politiku. Kromě toho se důstojníci ve výměnných vzdělávacích pobytech účastní výcviku, školení a studia na akademiích, univerzitách a školách partnerské země. Česká republika se zároveň výrazně angažuje v rámci Společné bezpečnostní a obranné politiky EU. Mimo jiné se aktivně účastní tzv. programu trvalé strukturované spolupráce (PESCO), navrhuje další projekty a je i v této oblasti úzkým partnerem Bundeswehru.

Dále existují dlouhodobě velmi dobré kontakty mezi útvary a jednotkami v blízkosti hranice, které jsou v gesci jednotlivých druhů ozbrojených sil a jejich velitelů. Z nich vznikly četné patronáty armádních oddílů pozemního vojska, vzdušných sil a vojenských základen s českými útvary.

DEU und CZE Soldaten in Mali
DEU und CZE Soldaten in Mali© army.cz

Nová obranná strategie České republiky z dubna 2017 potvrzuje závazky ze spojenectví v rámci NATO a EU, z nichž vychází i s příslušné mise. V rámci regionální spolupráce je Německo vnímáno jako přirozený partner. Proto byl v roce 2017 zahájen proces afilace české brigády k jedné německé divizi. Příslušníci Armády ČR navíc kooperují v rámci mnohonárodní vojenské struktury NATO, v mezinárodních misích v zahraničí a při společných cvičeních jak se spojenci z NATO, tak s vojáky Bundeswehru. Příkladem jsou EU Battlegroups (EU BG), NATO Response Forces (NRF) nebo účast na misi NATO „Enhanced Forward Presence“ (eFP) v Pobaltí. Zde čeští vojáci od roku 2018 podporují Bundeswehrem vedený kontingent v Litvě. Němečtí vojáci zase od června 2020 podléhali vedení českého velitele v rámci výcvikové mise EU v Mali.

Související informace

Na začátek stránky