Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Česko-německý fond budoucnosti

Článek

Česko-německý fond budoucnosti je mezistátní instituce s posláním podpořit porozumění mezi Čechy a Němci, zvýšit počet oboustranných setkání a rozšířit formu spolupráce podporou společných projektů. Fond budoucnosti vznikl jako konkrétní výsledek české-německé deklarace z roku 1997. Po podpisu jeho Stanov německou i českou vládou byl 29. 12. 1997 byl ustanoven na základě českého právního řádu jako nadační fond se sídlem v Praze.

Cílem fondu je pomoc a podpora projektů s českou-německou tématikou z různých oblastí, např. kultury, vědy, vzdělání, mládeže nebo ekologie. Více než třetinu společných plánů, podporovaných fondem budoucnosti, tvoří setkání německé a české mládeže, např. partnerství škol, odborná praktika, sportovní a kulturní aktivity nebo výměnné studijní pobyty. V kulturní oblasti podporuje Fond budoucnosti mimo jiné publikace, partnerství mezi obcemi a spolky, organizování festivalů, výstav, debat i rekonstruování společného kulturního dědictví. Mezi podporovanými projekty je dále možno nalézt četné semináře a diskusní fóra.

Jako jeden z nejdůležitějších projektů je z prostředků Fondu budoucnosti hrazeno Česko-německé diskusní fórum, jehož rada má od začátku roku 2005 jednoho německého a jednoho českého předsedu a tvoří ji 10 členů z každé strany. Na konferencích, které se konají jednou ročně, se diskutuje o současném stavu česko-německých vztahů.

Fond budoucnosti také financuje Česko-německé fórum mládeže, které tvoří 40 mladých lidí z Německa a České republiky a aktivně se zasazuje o zlepšení a prohloubení česko-německých vztahů a spolupráce.

Související informace

Na začátek stránky