Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Přeshraniční spolupráce mezi SRN a ČR v euroregionech

Článek

Euroregiony mezi Českou republikou a Německem
Euroregiony mezi Českou republikou a Německem© Deutsche Botschaft Prag

Pohraniční oblasti v srdci Evropy

Jako spojovací místo mezi Evropskou unií a sousedními kandidátskými zeměmi byly počátkem devadesátých let vytvořeny bilaterální a trilaterální euroregiony, aby se dostálo hospodářskému a sociálnímu rozvoji v pohraničí. Sousední regiony v Německu, Rakousku, České republice a Polsku spojují společné zájmy i problémy. Z poznatku, že existující problémy pohraničí je možno řešit pouze společně, vznikla přeshraniční spolupráce ve formě euroregionů, z čehož mají užitek všechny síly působící v regionu a zároveň je možno se včas zabývat problémy, které jsou spojeny s rozšířením EU. V popředí stojí myšlenka dobrého sousedství a společného jednání v zájmu porozumění a rozvoje.

V roce 1991 byl jako první euroregion založen v České republice trilaterální region Neisse-Nisa-Nysa v trojmezí mezi Německem, Polskem a Českou republikou, v roce 1992 následovala pracovní společenství Euregio Egrensis, Erzgebirge-Krušnohoří a Elbe/Labe a v roce 1994 Euregio Bayerischer Wald-Šumava-Mühlviertel mezi Německem, Českou republikou a Rakouskem. Aby mohly uskutečnit své cíle, vyvíjejí a realizují jednotlivé regiony regionální projekty. Financování těchto projektů se uskutečňuje v prvé řadě ze strany Evropské unie prostřednictvím programů PHARE-CBC (cross-border-cooperation) pro kandidátské země a iniciativy společenství INTERREG III případně od roku 2007 INTERREG IV pro členské státy EU. Dalšími finančními zdroji jsou nadace, sponzoři a prostředky z oblasti komunální a soukromého podnikání.

další informace

Související informace

Na začátek stránky