Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Provoz pro návštěvníky

Článek

Důležité informace k dostupnosti právního a konzulárního oddělení německého velvyslanectví v Praze

Návštěva konzulárního oddělení německého velvyslanectví je zásadně možná jen po předchozím sjednaní termínu.

I návštěvy související se zpoplatněným potvrzením o žití či ztrátou pasu jsou zásadně možné jen s předem sjednaným termínem.

Je možné, že volný termín nenajdete hned na první pokus. Nové termíny uvolňujeme každý pracovní den, a to vždy na týden dopředu. Pokud Vámi zarezervovaný termín nemůžete využít, v zájmu ostatních jej prosím co nejdříve stornujte.

Každý žadatel si musí pro každý úřední úkon zásadně sjednat samostatný termín. Pouze v případě, že jeden žadatel žádá současně o cestovní pas a občanský průkaz, postačí rezervace jednoho termínu.

V nouzových případech můžete sjednat termín narychlo telefonicky pod 00420 257 113 111 nebo prostřednictvím emailu. V e-mailu prosím popište, v čem Vaše nouzová situace spočívá, potvrďte, že nemáte žádný další platný průkaz totožnosti, a jako přílohu prosím připojte oznámení o ztrátě či odcizení od policie, nebo kopii daného prošlého pasu.

Termíny pro žádosti o pasy / občanské průkazy, ověřování a osvědčování lze i nadále sjednat výlučně prostřednictvím online rezervačního systému velvyslanectví. Pokud chcete na velvyslanectví požádat o potvrzení o žití, které potřebujete pro účely státního důchodového pojištění nebo pro úřady zabývající se odškodňováním, či o potvrzení o překročení hranice, není nutné si sjednávat termín návštěvy předem. Pro vyřízení těchto záležitostí se můžete na konzulární oddělení dostavit bez objednání od pondělí do pátku mezi 9:00 a 12:00 hod. a také ve středu odpoledne mezi 14:00 a 15:00 hod.

Pro vystavení potvrzení o žití pro potřeby soukromého důchodového připojištění (zaměstnanecké nebo soukromé připojištění) je nutné si v online rezervačním systému velvyslanectví předem sjednat termín. Ten si můžete sjednat online také v případě, že potřebujete potvrzení o překročení hranice – vyhnete se tak delšímu čekání.

Upozorňujeme však, že, 

  • není možný vstup s doprovodem (výjimky platí pro osoby pečující o nezletilé žadatele, pro doprovod starších žadatelů, kteří nemohou jít sami, a pro osoby zajišťující tlumočení pro žadatele o vízum, kteří nedisponují dostatečnými znalostmi německého, českého či anglického jazyka),
  • vstup je umožněn pouze osobám, které si sjednaly termín, a termín lze sjednat vždy pouze pro jednu jednotlivou osobu,
  • vpuštěni budou pouze žadatelé, kteří se na sjednaný termín dostaví včas,
  • vpuštěni budou pouze žadatelé, kteří s sebou mají všechny podklady potřebné pro danou žádost (zejména vyplněné žádosti).

Cestovní pasy / občanské průkazy / průkazy elektronické totožnosti

 Termíny pro podávání žádostí o cestovní pasy, občanské průkazy a průkazy elektronické totožnosti pro občany EU je možné zarezervovat prostřednictvím online rezervačního systému velvyslanectví.

Prosíme o pochopení, že kromě termínů dostupných online nemůže velvyslanectví poskytnout žádné další zvláštní termíny. Na dotazy ohledně dalších termínů týkajících se průkazů totožnosti neodpovídáme. 

Nové termíny jsou zpřístupňovány každý pracovní den, a to vždy na týden dopředu.

Každý žadatel si musí pro každý úřední úkon zásadně sjednat samostatný termín. Pouze v případě, že jeden žadatel žádá současně o cestovní pas a občanský průkaz, postačí rezervace jednoho termínu.

Pokud chcete sjednat termín pro tří- nebo vícečlennou rodinu s nezletilými dětmi a nedaří se Vám najít navazující termíny, napište nám prosím prostřednictvím kontaktního formuláře. V něm uveďte svůj email příjmení, jméno a datum narození všech žadatelů a také své telefonní číslo. Konzulární oddělení Vám následně přidělí nejbližší volné navazující termíny. Upozorňujeme, že se jedná o zvláštní termín, na který se musíte dostavit. Náhradní termíny v takovém případě neposkytujeme. 

Obecné informace k podávání žádostí o cestovní pas, občanský průkaz nebo průkaz elektronické totožnosti naleznete na našich webových stránkách na adrese www.prag.diplo.de/pasy.

Termíny jsou určeny pouze žadatelům, kteří

 

  • si stáhli žádost ze stránek velvyslanectví a úplně ji vyplnili;
  • mají u sebe pasové fotografie vhodné pro průkazy s biometrickými údaji;
  • mají připraveny originály všech dokumentů uvedených v našich informačních materiálech (bez ohledu na to, zda v minulosti na velvyslanectví již o pas žádali, či nikoliv) 

Poplatky lze uhradit bezhotovostně pouze pomocí karty Visa nebo Mastercard a v hotovosti pouze v českých korunách.

Ověřování a osvědčování

Termíny pro ověřování a osvědčování je možné sjednávat prostřednictvím online rezervačního systému.

Termín si musí sjednat i osoby, které potřebují zpoplatněné potvrzení o žití. 

Rezervace termínu je nutná i v případě osob, které potřebují zpoplatněné potvrzení o žití.

Upozorňujeme, že žádost potvrzení o žití, na vícejazyčném formuláři by měly primárně potvrzovat české úřady (evidence obyvatel, příp. Czech Point), čeští notáři či rabináty.

Pokud chcete na velvyslanectví požádat o potvrzení o žití, které potřebujete pro účely státního důchodového pojištění nebo pro úřady zabývající se odškodňováním, či o potvrzení o překročení hranice, není nutné si termín návštěvy sjednávat předem. Pro vyřízení těchto záležitostí se můžete na konzulární oddělení dostavit bez objednání od pondělí do pátku mezi 9:00 a 12:00 hod. a také ve středu odpoledne mezi 14:00 a 15:00 hod.

Pro vystavení potvrzení o žití pro účely soukromého důchodového pojištění (zaměstnanecké nebo soukromé připojištění) je nutné si v online rezervačním systému velvyslanectví předem sjednat termín pro ověřování. Termín si můžete sjednat online také v případě, že potřebujete potvrzení o překročení hranice – vyhnete se tak delšímu čekání.

Prosíme o pochopení, že kromě termínů dostupných online, nemůže velvyslanectví poskytnout žádné další zvláštní termíny. Na zaslané dotazy ohledně dalších termínů neodpovídáme.

Nové termíny jsou zpřístupňovány každý pracovní den vždy týden dopředu.

Upozorňujeme, že budou vpuštěni pouze žadatelé, kteří u sebe budou mít originály všech dokumentů uvedených na našich webových stránkách či v našich informačních materiálech a kteří zároveň mají trvalý pobyt a bydliště v České republice.

Poplatky lze uhradit bezhotovostně pouze kartou Visa nebo Mastercard či v hotovosti pouze v českých korunách. 

Termíny pro osvědčování (žádosti o dědický list, evropské dědické osvědčení, čestné prohlášení, uznání otcovství atd.) i nadále přiděluje velvyslanectví.

Oznámení o narození dítěte

Prostřednictvím online rezervačního systému si není možné sjednat termín pro účely oznámení o narození dítěte či prohlášení o jménu dítěte. V těchto případech o přidělení termínu rozhoduje velvyslanectví.

Za tímto účelem nám e-mailem zašlete ve formátu PDF sken dokumentů uvedených na našich stránkách.

Velvyslanectví Vám po kontrole Vašich podkladů sdělí, kdy se máte kvůli oznámení o narození dítěte dostavit. K dispozici jsou termíny v pondělí a v pátek v 11:10 a ve středu v 13:30. Dejte nám prosím vědět, který den Vám nejvíce vyhovuje. Velvyslanectví Vám následně přidělí nejbližší volný termín. Chtěli bychom Vás předem upozornit, že poskytnutí náhradního termínu bohužel zásadně není možné.

Upozorňujeme rovněž na to, že vstup bude umožněn pouze žadatelům, kteří budou mít u sebe originál všech podkladů uvedených na našich webových stránkách nebo v našich informačních materiálech a kteří již kompletně vyplnili žádost o vystavení oznámení o narození dítěte v zahraničí.

České matriční listiny musí být v originále a opatřeny vícejazyčným formulářem podle nařízení EU 2016/1191, listiny týkající se uznání otcovství musí být přeloženy soudním tlumočníkem.

Poplatky lze uhradit bezhotovostně pouze kartou Visa nebo Mastercard či v hotovosti pouze v českých korunách.

Víza

Termíny lze sjednat pouze prostřednictvím online rezervačního systému.  Pokud žádný termín není k dispozici, objevuje se oznámení „Unfortunately, there are no appointments available at this time. New appointments will be made available for booking at regular intervals.“ (česky: Bohužel v současné době není k dispozici žádný termín. Nové termíny k objednávání pravidelně uvolňujeme.)

Termíny si je možné sjednávat na týden dopředu. Další informace o sjednávání termínů neposkytujeme.

Mimo online rezervační systém nelze poskytnout žádné další termíny. Na žádosti o mimořádné termíny za účelem žádosti o vízum neodpovídáme.

Pokud chcete sjednat termín pro tří- nebo vícečlennou rodinu s nezletilými dětmi a nedaří se Vám najít navazujícípo sobě jdoucí termíny, obraťte se prosím prostřednictvím kontaktního formuláře. V něm uveďte svůj email, příjmení, jméno a datum narození, státní příslušnost , účel víza všech žadatelů, jakož i bydliště v České republice a v Německu a své telefonní číslo. Konzulární oddělení Vám následně přidělí nejbližší volné navazující termíny. Upozorňujeme, že se jedná o zvláštní termín, na který se musíe dostavit. Náhradní termíny v takovém případě nenabízíme.

Informace a upozornění ohledně víz a nutných podkladů najdete na našich stránkách o vízech

Important notice on the opening of the legal and consular section of the Embassy Prague


Na začátek stránky