Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Ghetto-důchod

Článek

Aktuální změna zákona o ,,Ghetto-důchodu,, schválena Spolkovým sněmem; zpětné vyplácení od 1997

(stav 21.07.2014)

Začátkem června 2014 odsouhlasil Spolkový sněm na návrh Spolkové vlády změnu zákona o vykonatelnosti splatnosti důchodů práce v ghettu (krátce: ZRBG, ,, zákon o Ghetto-důchodu,,).

Po změně nemají již být uplatněny na Ghetto-důchody všeobecně v německém sociálním právu platné čtyřleté vylučovací lhůty pro zpětné vyplácení.

Toto znamená, že všichni oprávnění příjemci důchodu své důchody, které pocházejí z pracovního vztahu v ghettu, mohou dostat zpětně k 01. července 1997 vyplaceny. Původně to bylo možné pouze pro ZRBG-žadatele, kteří podali žádost včas před lhůtou podání v červnu 2003.

Kromě toho nyní budou zohledněny další ghetta, která ležela v národně-sociální oblasti vlivu (Shanghai/Slovensko/Rumunsko).

- Důležité upozornění pro příjemce důchodu -

V současné době není třeba nic podnikat!

Příslušné důchodové správy v Německu budou sami od sebe důchody nově vypočítávat a všechny oprávněné osoby informovat o svém právu volby mezi pokračováním výplaty aktuální měsíční platby důchodu a jednorázové zpětné platbě spojené s budoucí sníženou měsíční platbou důchodu.

Informace následujících informačních letáků odpovídají stavu informací k 21.07.2014.

Související informace

Na začátek stránky