Vítejte na stránkách Ministerstva zahraničí

Zákaz vstupu / pochybnosti v souvislosti se vstupem / nařízení o vyhoštění

Článek

Stav: březen 2019

Dle § 11 odst. 1 zákona o cizincích nesmí cizí státní příslušníci, kteří byli ze Spolkové republiky Německo vyhoštěni nebo odsunuti, opětovně na spolkové území vstoupit a zde pobývat.
Zákaz vstupu cizince na spolkové území se zaznamenává v ústřední evidenci cizinců v zásadě s neomezenou platností. Cizinec, kterému byl zákaz udělen, může požádat o časové omezení nebo zrušení, a to pouze u úřadu, který zákaz udělil. Velvyslanectví nemůže být bohužel v těchto případech nápomocno.

Informaci o tom, zda byl zákaz vstupu udělen a který orgán tento zákaz udělil, lze získat na základě písemného dotazu u následujícího úřadu s přiloženým, vyplněným formulářem:

Bundesverwaltungsamt Köln

Ausländerzentralregister

50728 Köln

Německo

Zde se ústředně ukládají zápisy o zákazech vstupu. Z důvodu ochrany dat lze informaci podat pouze osobě, které byl zákaz vstupu udělen. Za účelem identifikace je třeba k žádosti přiložit ověřenou kopii cestovního pasu. Podpis ve Vaší žádosti je třeba nechat ověřit notářem.

Žádost o dodatečné zkrácení doby vyhoštění je nutno zaslat příslušnému cizineckému úřadu, který vyhoštění, popř. odsun nařídil. Tento úřad rozhodne ve vlastní kompetenci o časovém omezení zákazu vstupu.

Na spolkové území lze znovu vstoupit až po skončení platnosti zákazu vstupu. Do té doby nelze podnikat žádnou tranzitní cestu přes Německo, v Německu pobývat jako turista nebo zde být přijat do zaměstnání. V případě porušení zákazu vstupu může být dle § 95 odst. 2 č. 1 zákona o cizincích udělen trest odnětí svobody až na tři roky nebo peněžní pokuta.

Zápisy v centrálním registru cizinců, které se týkají občanů České republiky a ostatních přístupových zemí k EU, byly dnem přístupu k EU vymazány. Zápisy, které se udály na základě určitých, obzvláště těžkých porušení zákonů, nebudou vymazány. K zjištění, zda zápis v centrálním registru cizinců zůstane zachován, je třeba se spojit s příslušným cizineckým úřadem, který zápis k Vašim údajům nechal provést.

Další informace získáte zde:

Bundesverwaltungsamt


Související informace

Na začátek stránky